Digitalisering

Ingen walk over för Håkan Lans

Advokat Jesper Tillberg och uppfinnaren Håkan Lans i väntrummet på Svea Hovrätt den 30 september 2010. Foto: Lars Anders Karlberg
Advokat Jesper Tillberg och uppfinnaren Håkan Lans i väntrummet på Svea Hovrätt den 30 september 2010. Foto: Lars Anders Karlberg

Hovrättslagmannen Cecilia Renfors startade förhandlingarna i fallet Håkan Lans-Gateway på utsatt tid på torsdagsmorgonen. Någon walk over för Håkan Lans blev det inte.

Publicerad

- Originalhandlingarna som visar att Gateway Europe B.V. överlåtit anspråken på Håkan Lans och Uniboard AB till Acer Europe B.V. är på väg till mig med kurirpost från Nederländerna, sade advokaten Jonas Bededictsson och hovrätten hade inga invändningar mot det.

Därmed föll den något kittlande hypotesen att rättegången skulle ogiltigförklaras eller skjutas upp eftersom det var nyhet för alla parter att målsägaren Gateway Europé B.V. inte längre finns som bolag.

- I samband med att Acer köpte Gateway hösten 2007 påbörjades en rationaliseringsprocess för att inte sitta med dubbla organisationer. I höstas sattes Gateway Europe B.V. i likvidation men den uppgiften nådde aldrig oss, sade Jonas Benedictsson.

Förhandlingarna handlar om att fastställa eller undanröja domen i Nacka tingsrätt från den 10 juli förra året.

Håkan Lans och hans företag Uniboard dömdes att betala Gateways rättegångskostnader från de tidigare rättegångarna i USA där Håkan Lans förlorat.

Det handlar om drygt 10 miljoner kronor, som Håkan Lans skulle bli skyldig Gateway.

Men Håkan Lans och hans advokat Jesper Tillberg från Lindahls advokatbyrå vill att Svea Hovrätt upphäver tingsrättens dom eftersom amerikanska domslut inte kan ligga till grund för svensk rättsverkan utan prövning att fallet från början till slut.

Förmiddagen gick åt till två långa anföranden från Håkans Lans och hans advokat.

På eftermiddagen ska Acer-Gateways advokater lägga fram sina synpunkter.

I morgon fredag blir det slutplädering och sedan ska hovrätten säga sitt.

Ordförande i mål T 6639-09 i sal 17 på Svea Hovrätt är hovrättslagman Cecilia Renfors, tf hovrättsassessor Beatrice Blylod, adjungerande ledamoten Lars Sandberg och hovrättsrådet Ulrika Stenbeck Gustavson.