Övriga nyheter

Ingen dvala i polarnatten

Grafik: Jonas Askergren.
Grafik: Jonas Askergren.

2015 har varit ett framgångsrikt år för projektet Marine Night. Det ingår nu i den norska regeringens storsatsning på världsledande forskning.

Publicerad

Totalt satsas 5,4 miljoner norska kronor i projektet som ska löpa över fyra år. Forskning om arktisk marinekologi, särskilt vid zonen mellan istäckta och isfria havsområden, har valts ut av regeringen som ett av de forskningsområden där Norge kan befästa en världsledande ställning.

För Marine Night, som artikeln nedan beskriver, innebär det en trygghet att kunna fortsätta med åretruntmätningarna, forskningsexpeditionerna kring Svalbard och observationerna av det marina livet.

I januari blir det ännu en 20 dagars expedition, och i augusti hålls en kurs för studenter.

En av de omvälvande upptäckterna är att den ekologiska aktiviteten i havet fortsätter vara hög trots dygnsmörkret. Det är också nytt att sjöfåglar övervintrar och lyckas hitta föda under hela den mörka perioden. Dessutom visar studier av sjöisen, som går bak i tiden till 1580, att det har varit flera perioder sedan dess som har haft lika lite is som det är nu.

Uppmärksamheten i medier kring de nya upptäckterna har varit stor. Bland annat har ett Youtubeklipp, om hur ett asätande bottenlevande djur bryter ner en död torsk på några dygn, blivit viralt efter att ha publicerades på BBC:s Facebooksida.

Läs mer: