Digitalisering

Horisontell rotor driver upp spänningen

En ny typ av vindkraftverk som roterar horisontellt som torkvindor. Det är en av de tekniker forskarna vid Ångströmlabbet i Uppsala har tänkt testa i den planerade energiparken. De beräknas bli både effektivare och tystare än dagens vindkraftverk.

Publicerad
- Vårt mål är att skapa enkla aggregat med färre delar än dagens. De blir därmed också robustare. De ska också kunna utnyttjas vid högre vindstyrkor och får därmed också högre verkningsgrad, säger Mats Leijon, som har samlat en kvalificerad forskargrupp kring sig.
Vindkraftverken ska förses med en generator som har stor överlastkapacitet och ska därmed kunna utnyttjas för elproduktion även vid betydligt kraftigare vindar än vad dagens kraftverk klarar. Utnyttjande- graden beräknas därmed bli betydligt större än de 25 procent som dagens vindkraftverk kommer upp till.

I och med att rotorn snurrar horisontellt fångas vindar från alla håll och därmed behövs inget styrsystem. Vindaggregatet bygger på den revolutionerande generatorn Powerformer, som inte behöver någon transformator ( NyT 1998:9).
Forskargruppen vill bygga sex vindkraftverk i energiparken. Ett viktigt skäl är att kunna studera hur de växelverkar med varandra både aerodynamiskt och elektriskt.
De vill studera en ny metod för gruppreglering av vindkraftverk som bland annat innebör att bara en regulator för hela vindkraftparken behövs. Idag behövs det i princip en regulator för varje aggregat i en vindkraftpark.De horisontellt roterande vindkraftverken beräknas också bli tystare än dagens vindaggregat. Det beror på att de kommer att rotera ungefär hälften så fort som dagens vertikalt roterande vindkraftverk.