Digitalisering

HD prövar Ipredmål

Det blir Högsta Domstolen som får avgöra om bredbandsbolaget E-phone måste röja namnet på en kund som anklagas för olaglig nedladdning

Publicerad

Högsta Domstolen, HD, beslutade i dag måndag att för första gången pröva ett mål där den uppmärksammade så kallade Ipredlagen använts.

Lagen började att gälla den 1 april i fjol.

Det är fem bokförlag, bland dem Bonnier Audio, Norstedts och Piratförlaget, som tagit tvisten vidare och som i dag erhållit prövningstillstånd i högsta instans.

Bredbandsbolaget E-phone (Perfect Communications) har såväl i tingsrätt som i Svea hovrätt vägrat att lämna ut uppgifter om en kund som misstänks ha lagt ut  27 upphovsrättsskyddade ljudböcker på nätet.

Tingsrätten dömde i juni E-phone att lämna ut uppgifterna, i enlighet med Ipredlagen.

Men Svea hovrätt ansåg i oktober att det inte var klart att böckerna spreds till allmänheten via nätet.

Anledningen vara att böckerna legat på en lösenordsskyddad server och man  behövde en speciell inloggningskod till en server för att få tillgång till dem. Ingen utredning hade heller gjorts kring hur många som haft tillgång till lösenordet, menade hovrätten.

Nu ska alltså Högsta Domstolen pröva saken.

Ipredlagen

Lagen innebär att upphovsrättsinnehavare kan begära ut personuppgifter för ett visst ip-nummer från en internetoperatör, om en domstol slår fast att det finns bevis för upphovsrättsintrång.