Bygg

Haverikommissionen varnar för takras: Människor kan omkomma

Foto: TT
Foto: TT

I mars 2020 rasade taket på Tarfalahallen i Kiruna in. Takkonstruktionen var instabil och det fanns brister i monteringen, slår Statens haverikommission fast.

Publicerad

Myndigheten har hittat byggnader med liknande tak i 51 kommuner. Nu vädjar man till regeringen och Boverket om krafttag och skärpt lagstiftning för att förebygga nya olyckor.

”Haverikommissionen anser att det finns systembrister i den svenska plan- och byggprocessen som medför att framtida byggnadsras sannolikt kommer att inträffa. Risken för att människor kan omkomma eller skadas är betydande. Kontrollsystemet i Sverige är avsevärt mindre robust än i våra grannländer”, skriver kommissionen i ett pressmeddelande.

Här går det att hämta hela slutrapporten (pdf).

”Det är inte acceptabelt att konstruktionen av byggnader avsedda för allmänheten inte kontrolleras av oberoende aktörer”, säger Jonas Bäckstrand, utredningsordförande vid Statens haverikommission.

Takraset vid Tarfalahallen 7 mars 2020 orsakade inga personskador. Två personer som befann sig i byggnaden klarade sig oskadda. Hallen byggdes 2015.

I juni 2020 publicerade forskare vid Lunds tekniska högskola en utvärdering av det bärande stomsystemet i Tarfalahallen, på uppdrag av Statens haverikommission.

I rapporten är en av slutsatserna att ”systemet saknar robusthet genom att små avvikelser kan leda till stora konsekvenser.” Hela rapporten finns här.