Populärteknik

Här provkörs Europas Marsrobot

Marsroboten i halvformat testades i Frankrike. Foto: ESA
Marsroboten i halvformat testades i Frankrike. Foto: ESA

Den Europeiska rymdstyrelsens robot som ska skickas till Mars om tre år testas nu för fullt.

Publicerad

Den Europeiska rymdstyrelsens planerade expedition Exomars ska placera en så kallad rover på Mars 2018.

I en video visar ESA en test av roboten i ett simulerat marslandskap som byggts upp i Frankrike. Det som främst testades var hur roboten som är i skala 1:2  ska rullas ner från sin ramp vilket är ett av de mest kritiska momenten, skriver ESA.

För att göra avkörningen realistisk befann sig operatörerna i en kontrollcentral i Nederländerna omkring 100 mil från roboten. Deras enda indata var den som länkades från robotens sensorer och kameror. Väl på Mars kommer roboten bara att skicka sina data till jorden vid högst två tillfällen per dygn men operatörerna i Nederländerna kunde kontakta roboten en gång per timme. Fotona de då fick sammanställdes till panoramabilder som visade var roboten befann sig och hur omgivningen såg ut.

Robotens plattform där den står efter landning har två ramper för nedfart. Operatörernas första beslut blev alltså vilken av dem som var lämpligast och säkrast.

Totalt gjordes fem försök varav fyra blev lyckade. Men vid ett tillfälle välte roboten. Hade det hänt på Mars hade äventyret varit över, skriver ESA. Men på testplatsen fanns hjälpande händer som satte roboten på rätt köl.

Den incidenten visar hur viktigt det är med simuleringar som även erbjuder praktiska försök med de olika programvaror som utvecklats under flera års forskning, skriver ESA.