Övriga nyheter

"Gott om substitut till mikroplast"

Mikroplast i kosmetiska produkter som kan sköljas av bör förbjudas i Sverige. Det föreslår Kemikalieinspektionen i en ny utredning.

Publicerad

Regeringen vill minska tillförseln av mikroplast till sjöar och hav. Därför fick Kemikalieinspektionen i början av förra året i uppdrag att undersöka om det var lämpligt att förbjuda de små plastkornen i kosmetika som sköljs av. Hit räknas allt från tandkräm till duschkrämer. För när tandkrämen spottas ut i handfatet och krämen sköljs av hamnar plastkulorna till slut i reningsverken som inte klarar av att fånga upp dem alla.

I fredags överlämnades utredningen till miljöminister Åsa Romson (MP). Utredningen föreslår att regeringen förbjuder försäljning av mikroplast i produkterna. Förbudet föreslås träda i kraft den första januari år 2018.

Förutsättningen är att ytterligare åtgärder mot större källor till mikroplaster utreds och genomförs. Mikroplast från kosmetika utgör bara en liten andel av den totala mängden mikroplast som förs ut i haven.

– Det är viktigt att titta på flera åtgärder samtidigt, säger Jenny von Bahr, projektledare på Kemikalieinspektionen.

Hon konstaterar att det är positivt att branschen själv kommit långt i arbetet med att fasa ut mikroplasterna ur kosmetiska produkter, men att det är långt ifrån färdigt. I oktober innehöll 36 av 90 produkter med kroppsskrubbande funktion fortfarande mikrokorn av plast. Det visar den marknadsundersökning Kemikalieinspektionen gjorde.

Förvånade det dig?

– Det som förvånade mig lite är att det i de övriga 54 produkterna fanns hela 18 olika varianter på substitut, allt från cellulosa till mandelnötskal.

Det underlättar för företag som ska fasa ut mikroplaster, menar hon.

Det hindrar inte att Kemi-tekniska leverantörsförbundet, KTF, är negativt till ett nationellt förbud.

– Majoriteten av våra medlemmar har redan fasat ut mikroplaster ur sina produkter. Vi vill inte ha en tvingande nationell lag, men vi har inget emot att Sveriges regering jobbar för frågan på EU-nivå, säger Peter Jansson på KTF.

Han får medhåll av Pontus Alm på IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige:

– Vi tycker att det är jättebra att ersätta mikroplast, men ett svenskt lagförslag är att gå för långt.

Kemikalieinspektionen förslår också att Sverige fortsätter att verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är på plats bör ett svenskt förbud anpassas till den.

Så definieras mikroplast

Mikroplast är små plastpartiklar och fragment som är mindre än fem millimeter i diameter.

Partiklarna kan vara industriellt tillverkade (primär mikroplast) eller komma från större plastföremål som bryts ner (sekundär mikroplast).