Digitalisering

Gör Sveriges it-varningar bättre

Nu finns det en webbsida med en kontrollpanel över hur internet mår i Sverige och aktuella risker. Och Sveriges IT-incidentcentrum som driver sidan vill gärna ha tips på hur den kan bli bättre.

Publicerad

Dennya kontrollpanelen som Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, just sjösattvisar de senaste rapporterna om bland annat risker och sårbarheter i program.

Dessutom finns ett par överskådliga grafer som visar hur internettrafiken flyter, och hur många attacker av olika typer som gjorts mot delar av svenska internet.

Tanken är att it-säkerhetschefer och andra specialister ska ha nytta av att ha regelbunden koll på kontrollpanelen, och Sitic tar ny gärna emot synpunkter på vilken information som ska visas där.

Sitic är sedan starten 2003 en del av Post- och telestyrelsen.

Men regeringen harjust tillsatt en utredningsom bland annat ska se om Sitic ska flyttas tillMyndigheten för samhällskydd och beredskapellerFörsvarets radioanstalt.

Grundtanken är att samla informationssäkerhetsfrågorna under ett tak. Planen är att även flyttaSveriges certifieringsorgan för IT-säkerhet, Csec, från Försvarets materielverk.

Utredningen ska vara klar den 22 januari 2010.