Innovation

Googles ai kan förstora bilder och göra dem skarpa

Google har tränat upp artificiell intelligens till att kunna höja bildkvaliteten på en lågupplöst bild, eller göra ordentliga inzoomningar utan att bilderna blir pixliga. Foto: Google Research
Google har tränat upp artificiell intelligens till att kunna höja bildkvaliteten på en lågupplöst bild, eller göra ordentliga inzoomningar utan att bilderna blir pixliga. Foto: Google Research

Ett sätt att zooma in på en bild och försöka få skarpa detaljer är att ta hjälp av flera neurala nätverk. Google menar att de har utvecklat verktyg som fungerar bättre än det.

Publicerad

Google har tränat upp artificiell intelligens till att kunna höja bildkvaliteten på en lågupplöst bild, eller göra ordentliga inzoomningar utan att bilderna blir pixliga, berättar Science Alert

Ai:n kan alltså fylla på med detaljer i en bild, detaljer som kameran aldrig fångat.

Det påminner om tekniker vi sett i till exempel filmklassikern Blade Runner.

Egentligen är det två olika ai-verktyg som Google har utvecklat för ändamålet. Det första kallas Super-Resolution via Repeated Refinement, eller SR3. Det här verktyget lägger till brus eller ”oförutsägbarheter” till en bild, för att sedan göra en omvänd process och ta bort dessa. 

SR3 har tränats på en stor bilddatabas och kan därmed utifrån en rad uträkningar baserade på sannolikhet förstå hur en lågupplöst bild skulle kunna se ut i hög upplösning. En vetenskaplig artikel har publicerats på arxiv.

Google använder olika modeller

Det andra verktyget kallas Cascaded Diffusion Models, CDM. Det här verktyget utgår från modeller som SR3 för att skapa större bilder i högre upplösning. Google menar att CDM är bättre än andra metoder eftersom det använder sig av olika modeller för förstoring i olika upplösningar. Den vetenskapliga artikeln har publicerats här.

Att förstora bilder på det här sättet gör inte att resultatet matchar originalbilderna exakt, men det ska ändå vara tillräckligt bra.

I försök med 50 frivilliga trodde deltagarna att de SR3-genererade bilderna var riktiga fotografier i hälften av fallen.