Innovation

Genredigerade myggor testas för att stoppa malaria

Forskare har i labbmiljö testat att genredigera myggor för att öka chansen att sprida en anti-malariagen vidare. Foto: Rights Managed/TT

Att genredigera myggor kan vara ett effektivt sätt att stoppa malaria, tror forskare. Men vid försök har mutationer uppstått och myggpopulationer dött ut.

Publicerad

Ett möjligt sätt att försöka hejda spridningen av malaria är att släppa ut myggor som bär på gener som gör dem immuna mot parasiten. Det kan också vara möjligt att utgå från gendrivare, där en genetisk utveckling hos en population påskyndas.

Forskare vid University of California har i labbmiljö utgått från båda metoder. Vid den andra metoden har myggor inte bara har förändrats för att bära anti-malariagenen. De har också genredigerats för att öka chansen att sprida förändringen vidare.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Plos Genetics, visar forskarna att gendrivare kan vara ett snabbare och mer effektivt sätt att kontrollera spridningen av malaria hos myggpopulationer. Gendrivarmetoden kräver bara ett enda utsläpp av ett mindre antal insekter. Den andra metoden förutsatte upprepade, större utsläpp av myggor.

Men det finns en baksida med försöken. Gendrivare fick myggpopulationen att dö ut till slut, i alla fall utom ett. Vilka konsekvenser sådana försök med gendrivare skulle få ute i naturen är oklart.

I det enskilda fallet där populationen inte utrotades hade det uppstått en mutation som förhindrade de förändrade generna att föras vidare på ett effektivt sätt.

Gendrivare kan sänka kostnaderna för myggkontroll och bidra till att utrota några av de sjukdomar som sprids till människan via insekter, säger Anthony James, en av forskarna bakom studien, i ett uttalande.

– Att ha ett effektivt leveranssystem är ett stort steg framåt, nu måste vi se till att ”lasten”, generna som stör patogenerna, fungerar som de ska och det är det vi arbetar med nu, säger han.

Forskarna betonar att framtida försök med gendrivare mot malariaspridning borde inkludera myggor som infekterats av parasiten. Detta för att bättre efterlikna verkliga förhållanden.