Opinion

Ge eleverna deras teknikundervisning!

Susanna Baltscheffsky, chefredaktör för Ny Teknik.
Susanna Baltscheffsky, chefredaktör för Ny Teknik.

LEDARE. Vad är det som gör teknik så spännande?<br/> Frågan ställdes nyligen till ett litet antal Ny Teknik-läsare, några lite äldre och andra lite yngre.

Publicerad

”Förbättringar”, svarade en ingenjör i 30-årsåldern. ”Det finns så många dåliga tekniska lösningar som måste göras smartare.”

”Jag vill plocka sönder och se hur saker funkar”, sa en av de äldre ingenjörerna. Och ytterligare en svarade att det var i skolan som han hade fått sitt teknik­intresse.

Barn har ett naturligt intresse för teknik. Titta bara på deras kreativa byggen med lego, klossar eller annat som finns till hands.

Men sen händer något som gör att få ungdomar vill jobba med teknik. Alla som läser Ny Teknik känner till att det inom kort blir brist på ingenjörer. En SCB-siffra som brukar nämnas är att det kommer saknas 50 000 ingenjörer i Sverige år 2030. En av lösningarna är att fler unga ska välja en teknisk yrkesbana, och då helst inte för att de måste utan för att de vill.

Här har skolan en självklar roll, och teknik är ett skolämne med egen kursplan sedan 20 år. Men det ser mörkt ut. I den här veckans Ny Teknik visar reportrarna Marie Alpman och Eddie Pröckl att skolan behandlar teknikämnet minst sagt styvmoderligt. Ofta saknas ämnet i scheman och timplaner.

Nästan ingen vill utbilda sig till tekniklärare och varannan av dem som är verksamma saknar behörighet.

I stället för att skolan ökar ungdomars teknikintresse så minskar det, framför allt bland flickor.

Ett initiativ som förtjänar att uppmärksammas är Teknikcollege.

16 000 elever går i dag på Teknikcollege, en teknisk gymnasieutbildning som bedrivs som ett samarbete mellan kommuner, det lokala näringslivet och skolan. Undervisningen kvalitetssäkras av parterna för att eleverna ska få en utbildning som stämmer med industrins framtida behov, och eleverna ska vara klara att anställa när de gått ut gymnasiet. De kan också plugga vidare.

Men de goda exemplen är för få för att klara att utbilda de ingenjörer Sverige behöver. Ett barn som föds i år går ut högstadiet år 2030. Nu måste rektorerna vakna och se till att deras elever får den teknikundervisning de har rätt till.