Digitalisering

FRA-filter hindrar egen spaning på svenska medier

Brittiska signalspaningstjänsten GCHQ ertappades i förra veckan med att ha spionerat på landets egna journalister. Här hemma är svenska medier skyddade från FRA:s signalspaning via tekniska hjälpmedel, uppger FRA. Kontrollmyndigheten Siun bekräftar.

Publicerad

På tio minuter sopade GCHQ (Government Communications Headquarters) under 2008 hem 70 000 mejl till och från brittiska och amerikanska journalister som arbetade på BBC, Reuters, the Guardian, the New York Times, Le Monde, the Sun, NBC och the Washington Post.

Det gjordes under en övning när man kopierade information i fiberkablar som ingår i internets stomnät. Efteråt lades mejlen ut på GCHQs intranät, och anställda kunde läsa dem. Det visar dokument som läckts av Edward Snowden och nyligen avslöjades av The Guardian.

Underrättelsetjänsten GCHQ i Storbritannien klassar, enligt dokumenten, också grävande journalister som säkerhetshot, i nära nivå med hackare och terrorister.

I landet pågår nu därför en hetsig diskussion om GCHQ:s spaning mot journalisternas kommunikation.

Här i Sverige sätter det grundlagsfästa skyddet för redaktionernas källor stopp för dylika övningar och underrättelseinhämtning.

Enligt paragraf 7 i signalspaningslagen ska information som berör meddelarskyddet omedelbart förstöras om signalspaningstjänsten FRA, Försvarets radioanstalt, snappar upp den.

Samtidigt uppger nu myndighetens talesperson, Fredrik Wallin, för Ny Teknik att regeln inneburit att FRA installerat "tekniska filter" som skyddar journalister på medieredaktioner i Sverige från att avlyssnas FRA.

- Vi håller ett stort försiktighetsavstånd, säger han.

Några tekniska detaljer vill han inte avslöja. Men enligt vad Ny Teknik erfar ska det inte handla om några individuella sökinställningar - utan om ett generellt utformat filterskydd.

Uppgifterna bekräftas av Anders Herrström, biträdande kanslichef på Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelsetjänsten, som granskar FRA.

- Det finns ju regler om att FRA måste förstöra information som man inte får lov att använda, och jag kan bekräfta att man använder tekniska detaljer för att inte snappa upp sådan trafik, säger han.

FRA tillämpar också lagparagrafen så att skyddet omfattar svenska journalister som jobbar för svenska medier utomlands.

- Exakt vad som gäller för utländska journalister är inte lika självklart. Men vi tar ett stort försiktighetsavstånd även där, säger Fredrik Wallin.

Teknikskyddet är dock inte hundraprocentigt heltäckande, enligt Wallin och Herrström, utan att de vill gå in på detaljer. Men svensk kommunikation flödar ofta fram och tillbaka över svenska nationsgränsen i kabelnäten.

Om FRA skulle fånga in meddelanden till och från svenska journalister ska de förstöras, och utan att FRA kan återskapa dem.

- Hittills har vi inte haft någon anledning att anmärka på hur FRA hanterar paragrafen praktiskt, kommenterar Anders Herrström.


Följ Ny Teknik på Facebook!

Fotnot

  • Myndigheten FRA får bara signalspana på trafik som passerar svenska gränsen och rör utländska företeelser och måste ansöka om tillstånd för detta hos Försvarsunderrättelsedomstolen. Domstolen ska godkänna de sökbegrepp FRA använder för att sålla i internettrafiken.