Innovation

FoU-ökningen sker utanför Sverige

Grafik: Jonas Askergren
Grafik: Jonas Askergren

De största FoU-arbetsgivarna i Sverige har ökat antalet forskare och utvecklare med 6 400 sedan 2013. Inte ens var tionde hamnade i Sverige.

Publicerad

Svenska politiker är bekymrade över att företagen lägger en allt mindre andel av sin forskning och utveckling i Sverige. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg påpekar ofta att det numera är många länder som konkurrerar om de eftertraktade jobben inom forskning och innovation.

Under politikerveckan i Almedalen om några veckor kommer frågan att debatteras under flera seminarier. På samma sätt som förra året, och året dessförinnan.

Men det har inte ändrat situationen. Det visar Ny Tekniks nya sammanställning.

20 av de största FoU-arbetsgivarna i Sverige har visserligen ökat det totala antalet forskare och utvecklare med 6 365 de senaste tre åren. Men bara 466 av dem hamnade i Sverige. Den svenska andelen av ökningen är alltså bara 7 procent.

En väsentligt högre andel av de eftertraktade jobben hamnade i lågkostnadsländer som Kina, Indien, Brasilien och Ryssland. Där placerades nästan en fjärdedel av de nya FoU-anställningarna.

It-konsulten Tieto sticker ut. Sedan 2013 har bolaget ökat sina FoU-anställda i lågkostnadsländer med 1 100 personer, medan antalet i Sverige ligger kvar på samma nivå som tidigare.

– Offshore har ökat eftersom det kan ge lägre kostnader, snabbare processer och högre grad av standardisering för våra kunder, vilket i sin tur ger mer utrymme för exempelvis nyutveckling, säger Per Johanson, Sverigechef Tieto.

Men inte i Sverige alltså. Sandvik har också ökat sin andel FoU i lågkostnadsländer, från 12 till 19 procent på bara tre år. Men även där har antalet jobb i Sverige legat på ungefär samma nivå. I vissa fall beror det på företagsköp, uppger företaget.

När Ny Teknik frågade företagen på FoU-listan vad som skulle få dem att anställa fler på sina utvecklingsavdelningar i Sverige, svarade majoriteten ”ökad tillgång till kompetent personal”.

Fler ingenjörer med rätt utbildning, alltså. Det har fått IVA:s vd Björn O Nilsson att utnämna regeringens forskningsproposition i höst till ”en av årets absolut viktigaste politiska händelser”. Där måste ord omsättas i prioriteringar och finansiering av forskning fyra år fram i tiden. För första gången även med ett uttalat tioårsperspektiv i åtanke.

Ny Teknik har en unik sammanställning över fördelningen av antalet FoU-anställda i Sverige, i lågkostnadsländer och totalt hos de stora arbetsgivarna för åren 2013–2015. Under den perioden har andelen svenska jobb för de 20 företagen på listan minskat från 31 till 30 procent. Ingen större förändring.

För listans tio företag har andelen legat konstant på 45 procent. Där finns Volvo Cars, Saab Group, Scania och ÅF som alla har betydligt mer än hälften av sin utvecklingsstab i Sverige.

En rapport från Svenskt Näringsliv, där man tittat på bolagens svenska andel av forskningsjobben under en längre period, märks en större förändring. Där redovisas att andelen svenska FoU-årsverken sjunkit från 46 procent till 40 procent för ”tio företag med stor FoU” under perioden 2007–2012/2013.

Den här utvecklingen har fått näringsminister Mikael Damberg att diskutera problemet med flera tunga företagsledare, däribland Ericssons vd Hans Vestberg. Det har skett inom Nationella innovationsrådet som statsministern inrättade förra året.

Samtalen resulterade i lanseringen av ett nytt program den 1 juni. Där ingår fem nya strategiska samverkansprojekt ”för att stärka innovationskraften”. Mikael Damberg kallade till och med satsningen för ”ett nytt kapitel i svensk näringspolitik”.

I förra veckan fick Vinnova 40 miljoner kronor för att stötta insatserna inom det nya programmet.

Om dessa politiska initiativ kommer att resultera i fler svenska FoU-jobb är för tidigt att säga. Kommande FoU-ligor ger svar.

Så gjorde vi undersökningen

De fem programmen i regeringens nya strategiska samverkansprogram:

Nästa generations resor och transporter.

Smarta städer.

Cirkulär biobaserad ekonomi.

Life science.

Uppkopplad industri och nya material.

Det saknas en officiell sammanställning av FoU-anställda i Sverige för bolag.

Uppgifterna finns sällan i företagens årsredovisningar, så Ny Teknik har skickat ut en enkät till ett stort antal bolag och uppmanat företag som inte varit med på tidigare års listor att anmäla intresse. Vissa av företagens uppgifter är uppskattningar.

Uppgifterna gäller 31/12 2015.