Miljö

Förslaget: Sätt varningstext på bränslepumpar

Så här skulle det kunna se ut med varningstexter vid bränslepumparna.
Så här skulle det kunna se ut med varningstexter vid bränslepumparna.

”Rökning dödar” är en varningstext som länge prytt cigarettpaket. Nu vill en brittisk expertgrupp införa motsvarade texter på bränslepumpar.

Publicerad

Konsumentinformation är viktigt. Ett bra exempel där information om risker finns på produkter är de varningstexter och nu även bilder som pryder tobaksförpackningar. I dag är konceptet antaget i 118 länder.

Nu vill en brittisk expertgrupp se liknande varningar på andra produkter.

I British Medical Journal skriver de att vi måste få till högre medvetenhet om fossila bränslen. Argumentet är att om vi ska nå målet att inte överstiga 2-gradersmålet i enlighet med Parisavtalet måste informationen om riskerna med användandet av fossila bränslen bli tydligare.

Förslaget från gruppen är att påverka individers och samhällets syn på bränsle genom att införa varningstexter. Ett bra ställe att börja är, enligt dem, vid bränslepumpen. Där ska det stå att om vi fortsätter att bränna fossila bränslen kommer klimatkrisen förvärras, med stora hälsoeffekter som bli allt mer påtagliga över tid.

Argumenten från gruppen är att sedan varningstexterna på cigaretter infördes har synen på rökning förändrats stort. I dag ses rökning inte längre som ett vanligt livsstilsval utan som ett skadligt beroende som drabbar både individer och omgivningen.

Samma sak är det med fossila bränslen. I sitt debattinlägg skriver gruppen att cirka 3,5 miljoner personer årligen dör i sviterna av de luftföroreningar som fossila bränslen bidrar med.

Utöver bränslepumpar förordar gruppen att även flygbiljetter samt elräkningar som bra exempel att börja med där varningstexter ska införas.

Tanken om att öka medvetenheten vid pumpen är dock inte ny. I Sverige har Gröna Bilister länge drivit frågan om en miljömärkning av drivmedel. Detta har mynnat ut i att Sverige har en ny märkning på gång i form av en hållbarhetsdeklaration. Denna skulle ha införts den 1 maj och då visa hur energieffektivt bensin, diesel, etanol och CNG är. Införandet är dock framskjutet och kan som tidigast träda i kraft i oktober.