Innovation

Forskare kan ha upptäckt nytt organ

En illustration i Scientific Reports som visar var forskare har upptäckt 'interstitium', kanske ett nytt mänskligt organ. Foto: Jill Gregory/Mount Sinai Health Systems, via CC
En illustration i Scientific Reports som visar var forskare har upptäckt "interstitium", kanske ett nytt mänskligt organ. Foto: Jill Gregory/Mount Sinai Health Systems, via CC

Det är större än våra övriga organ, men ska ändå ha gått alla förbi – tills nu. Forskare i USA kan ha upptäckt ett nytt mänskligt organ, som bland annat verkar fungera som stötdämpare.

Publicerad

Enligt en studie som har publicerats i Scientific Reports, Natures nättidskrift för vetenskapliga studier med öppen tillgång, kan vi ha ett hittills helt okänt organ i människokroppen: interstitium.

Interstitium beskrivs som ett tunt och komplext nät av vätskefyllda hålrum som är starka och flexibla, men så små att de har undgått alla fram tills nu. Det finns i bindväv i hela kroppen, under huden och mellan organ, runt artärer och muskler.

Det hela började när två läkare undersökte gallgången hos en patient med hjälp av endoskopi, för att leta efter tecken på cancer. De använde sig av ny bildteknik som gör det möjligt att närmare undersöka levande vävnad och kunde då upptäcka ett tidigare okänt hålrum. Då kopplades Neil Theise, professor i patologi vid New York University Langone School of Medicine, in.

Neil Theise berättar för The Daily Beast om upptäckten av ett mönster bestående av mörka band som skilde "konstigt formade ljusa utrymmen" åt. Det konstiga mönstret visade sig inte bara i levande vävnad från gallgången, utan också i andra delar av kroppen.

Den huvudsakliga uppgiften för nätet av de vätskefyllda hålrummen verkar vara att fungera som stötdämpare, som skyddar andra organ och muskler. Men det verkar också finnas en koppling mellan interstitium och lymfsystemet, vilket enligt forskarna bakom studien skulle kunna förklara hur cancerceller metastaserar och varför cancer kan spridas så snabbt till andra organ.

Forskarna konstaterar att deras resultat bland annat kräver en omprövning av flera olika organs "normala, funktionella aktiviteter".

För att interstitium ska få kallas ett organ krävs konsensus bland forskare.