Innovation

Forskare fälls för fusk om plast i fisk

Två svenska forskare vid Uppsala Universitet har fuskat med en studie om plast i fisk, enligt Centrala etikprövningsnämnden. Experter kräver att studien, som publicerats i ansedda tidskriften Science, dras tillbaka.

Publicerad

– Den stora bristen är avsaknaden av originaldata. Forskning i all ära, men man måste kunna visa hur man har gjort, säger Jörgen Svidén, kanslichef på Centrala etikprövningsnämnden (CEPN).

Studien handlar om att fiskyngel i Östersjön föredrar små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, framför vanlig föda.

Forskningen anmäldes av forskarkollegor kort efter att den publicerats, som befunnits sig på samma forskningsstation på Gotland vid tillfället. Bland annat ska det inte ha funnits så många och så stora behållare vid forskningsstationen som ska ha krävts för studien, och antalet fiskägg forskarna hade till sitt förfogande ska ha varit betydligt färre.

– Det var en sådan omfattande diskrepans mellan vad vi såg i det där rummet och har bilder på, och vad som presenterades i studien, sade Fredrik Jutfelt vid universitetet i Trondheim, en av anmälarna, till Science Insider.

Forskarna, Peter Eklöv och Oona Lönnstedt, försvarar sig med att en dator blivit stulen, och att en bugg i universitetets backupsystem gjort att backup saknats. Lönnstedt försvarade sig i Science Insider och misstänkte att anmälarna helt enkelt var avundsjuka.

Läs mer:

Svidén säger att man gett forskarna flera chanser att komma in med datan.

– Att man inte kan se bakgrundsdatan gör att man kan ifrågasätta om forskningen bedrivits överhuvudtaget. Det säger vi inte att den inte gjorts. Men även om allt gjorts som det står i experimentet – vilket kan ifrågasättas – så är det en allvarlig brist att inte ha det dokumenterat, säger han.

Dessutom har djuretiskt tillstånd saknats för försöken.

– Det har inte funnits någon godkänt etikprövning från djuretiska nämnden för just det här försöket. Det finns en men det rör andra fiskarter, andra fiskevatten och utfärdat efter att den här undersökningen ska ha startat, säger Svidén.

Den aktuella studien publicerades i den ansedda tidskriften Science. Nu rekommenderar etikprövningsnämnden att den dras tillbaka.

Även Sture Hansson, professor emeritus i havsekologi vid Stockholms universitet, anser att artikeln bör dras tillbaka.

– Det allvarliga här är själva oredligheten. Eftersom vi inte vet vad som är fakta och fusk, betraktar jag den här artikeln som att den aldrig har funnits. Den existerar inte för mig, säger Sture Hansson till TT.

Expertgruppen lämnar över yttrandet till Uppsala Universitet. Inom en– två veckor väntas ett beslut om att antingen avskriva ärendet eller att en fullständig utredning inleds.

– Det är allvarligt när det finns misstanke om oredligheter i forskning, säger Per Andersson, kvalitetshandläggare på Uppsala Universitet.

Tidigare har universitetets expertgrupp som tillsattes när man fick reda på misstankarna om fusket, inte funnit stöd för att oegentligheter begåtts. CEPN ger universitetet en känga för det och kallar det ”anmärkningsvärt”.

TT har sökt forskarna bakom studien utan framgång.