Opinion

Försiktighet lönar sig

Mats Engström Foto: Jörgen Appelgren
Mats Engström Foto: Jörgen Appelgren

Varningsklockorna för nanosilver ringer allt starkare. Silverjoner tar kål på bakterier, men är skadliga för miljön. Nu stärks misstankarna om att nanosilver dessutom bidrar till att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Publicerad

”Av allt som är silver är nano­partiklar det värsta”, säger professor Åsa Melhus i detta nummer av Ny Teknik.

Diskussionen om nanosilver är inte ny. Sådana partiklar har använts ett antal år, bland annat för att motverka lukt i kläder. Halterna av silver stiger i reningsverken.

Varför går det så långsamt för myndigheterna att ta beslut?

Det handlar om synen på försiktighet. Sedan många år finns en strid om hanteringen av risker. Ska vi vänta på bevis att nya ämnen är skadliga? Eller tillåta nya kemikalier och införa regler först i efterhand om de är farliga?

Berkeleyprofessorn David Vogel beskriver denna debatt i den nyutkomna boken The Politics of Precaution. Under många år hade USA ledartröjan när det gällde att reglera risker för hälsa och miljö, skriver David Vogel. Förbud mot bly i bensin, krav på katalysatorer, hårda regler för läkemedel. Det är några av hans exempel.

Nu har EU tagit ledningen, inte minst genom sin nya kemikalielagstiftning Reach. USA halkar efter, menar Vogel. En anledning är att EU skrivit in försiktighetsprincipen i sitt fördrag. Andra skäl är att ambitiösa medlemsländer ­drivit på och att EU-domstolen godkänt förbud grundade på försiktighet. Amerikanska domstolar har varit mer negativa.

Historieskrivningen stämmer så här långt, men hur blir det ­framöver? Miljöarbetet i EU saktar ner. Riskerna med vissa nano­material är ett exempel.

Nanomaterial har många för­delar. Det är en spännande teknisk utveckling. Men om riskkontrollen inte fungerar kan det slå tillbaka också på industrin. Trots flera år av debatt dröjer fortfarande hel­täckande EU-regler.

Nu ryter i alla fall Lena Ek till om nanosilvret. Det handlar om giftiga ämnen som inte ska finnas i ­kretsloppet, säger miljöministern till Ny Teknik.

Det är bra. David Vogel lyfter fram hur Sverige har drivit på för en mer ambitiös kemikaliepolitik i EU.

Det är dags att ta den rollen även när det gäller nanoriskerna. Kemikalieinspektionen måste våga tillämpa försiktighetsprincipen i sin pågående utvärdering av ­silver. Det är bättre att ingripa i tid till rimliga kostnader än att ta hand om långt mer kost­­samma skador i efterhand.