Opinion

”Förbluffande dåligt förslag om en bredbandsskatt”

Foto: Anders Wiklund / TT
Foto: Anders Wiklund / TT
Anders Åkesson (C)
Anders Åkesson (C)

DEBATT. En bredbandsskatt skulle slå hårt mot de delar av landet där bredbandet är dåligt utbyggt eller rent av obefintligt. Man brukar höja skatten på sådant man vill motverka och istället sänka skatten på sådant man vill uppmuntra. Hur tänker miljöpartiet egentligen, undrar Anders Åkesson (c).

Att Miljöpartiet sällan eller aldrig höjer blicken över Stockholms innerstad är i sak inte nytt. Det har vi sett genom hela höstens budgetprocess där man tillsammans med Socialdemokraterna lagt fram en synnerligen landsbygdsfientlig budget. Exempel på detta är att man vill beskatta avstånd snarare än utsläpp, vilket så klart slår stenhårt mot de delar av landet där just avstånden är större än befolkningstätheten.

Nu tar man emellertid saken ett steg längre och har via en intern arbetsgrupp landat i föreställningen om att en särskild skatt på digitalt bredband skulle vara önskvärd. Det normala förfarandet är ju annars att höja skatten på sådant man vill motverka och istället sänka skatten på sådant man vill uppmuntra, stimulera och se mer av. Fram tills nu har vi nog alla levt i föreställningen att alla i Riksdagen verksamma partier bejakar bredbandsutbyggnad.

Det nya förslaget från Miljöpartiet att införa skatt på digitalt bredband tolkar jag och många med mig som att man vill bromsa bredbandsutbyggnaden i landet genom att göra det dyrare för användaren av digitalt bredband. Däremot är jag inte klar över orsaken till att man vill bromsa bredbandsutbyggnaden, men det framkommer kanske i ett förtydligande från Miljöpartiets sida framöver.

Att införa en bredbandsskatt kommer givetvis främst att slå hårt mot de delar av landet där bredbandet ännu är dåligt utbyggt eller rent av obefintligt. Dessutom skulle det kraftfullt motverka en fortsatt positiv tjänsteutveckling och ökad produktivitet med hjälp av tillgång på bredband i hela landet.

Ja, det är ett på alla sätt och vis förbluffande dumt förslag Miljöpartiet och kretsen runt kulturminister Alice Bah Kunke lagt fram denna gång. Ett skatteförslag som kommer att drabba hushåll, företag och enskilda på det viset att möjligheten att utöva arbete, utbildning, handel, kultur, företagande och demokrati blir dyrare och svårare. Hur tänker man? Eller rättare sagt; tänker man?

Centerpartiet tycker tvärtom att tillgång till en bra internetuppkoppling är eftersträvansvärt. Det gynnar jobb, företagande, kultur och demokrati i hela landet. Det förbättrar möjligheterna att leva och verka utanför storstäderna och handlar ytterst om att ge hela landet likvärdiga möjligheter.

Vi har därför verkat för att allt fler ska få tillgång till bredband. Det är någonting bra och den utvecklingen bör uppmuntras snarare än motarbetas.

Min bestämda uppfattning är att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke omgående måste ta avstånd från den miljöpartistiska arbetsgruppens förslag och kasta det i pappersåtervinningen.

Miljöpartiet är skadligt nog för landsbygden som det är utan denna bisarra nya skatt på bredband.

Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson, Centerpartiet