Innovation

Foi-chefen blir vd för KK-stiftelsen

Madelene Sandström
Madelene Sandström

Madelene Sandström, i dag generaldirektör för Foi, Totalförsvarets forskningsinstitut, lämnar sitt jobb efter sex år för att bli vd för KK-stiftelsen. Stiftelsens styrelse tog beslut om utnämningen vid ett möte i går onsdag.

Publicerad

- Vi är oerhört glada över att kunna knyta Madelene Sandström till KK-stiftelsen. Hennes gedigna och breda erfarenhet av det svenska forskarsamhället och innovationssystemet gör att vi fortsatt kan arbeta för att stärka svensk konkurrenskraft, forskningen och de nya lärosätena och därmed stärka Sveriges förmåga att skapa värde, säger KK-stiftelsens ordförande Olof Johansson i ett pressmeddelande.

Madelene Sandström är 47 år och har arbetat som generaldirektör för Foi, Sveriges största forskningsinstitut, sedan hösten 2003. Hon hade då tidigare varit vice generaldirektör för Vinnova och kanslichef för Medicinska forskningsrådet.

Sandström presenterade i mars i år sin utredning "Utvärdering av myndighetsorganisation för forskningsfinansiering”, vari hon föreslog en ny forsknings- och innovationsmyndighet.

- Samhället måste få ut mer av pengarna som satsas på forskningen. Det är viktigt att forskningen sker i samarbete med mottagaren och att detta är villkorat så att intentionerna inte bara hamnar underst i skrivbordshögarna. KK-stiftelsen har sedan starten 1994 varit en förebild i arbetet att bygga forskningsmiljöer vid de nya lärosätena, där stor vikt läggs vid viljan och förmågan att samverka med näringslivet, institut och samhälle. Därför känns det oerhört stimulerande att få vara med och fortsätta utveckla detta, säger Madelene Sandström.

Hon efterträder Madeleine Cæsar som varit KK-stiftelsens vd sedan hösten 1999 och går i pension under våren 2009. Rekryteringen av efterträdare har pågått under sommaren och hösten.

Sedan starten 1994 har KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- pch komptetensutveckling) satsat över sex miljarder kronor i fler än 1900 projekt kring kompetensutveckling inom lärosäten och institut, näringsliv och inom IT.