Innovation

Fleecetröjan förorenar haven vid tvätt

1900 små syntetiska partiklar lossnar från en enda fleecetröja vid tvätt och följer med avloppsvattnet ut i havet.

Publicerad

Forskare vid University College i Dublin har analyserat vatten vid stränderna och funnit mängder av fibrer, som de har härlett till syntetiska textilier.

Med hjälp av ir-spektroskopi undersökte de fibrernas kemiska sammansättning. De fann att tre fjärdedelar består av polyester, resten av polyamid, polypropylen och acryl. En typisk sammansättning i syntetiska textilier.

Efter att ha analyserat avloppsvatten från tvättmaskiner som laddats med fleecetröjor, lakan och skjortor kom de fram till att ett enda klädesplagg avger så mycket som 1900 små plastfibrer.

Fibrer av denna sammansättning hade forskarna hittat i vattnet i två vattenreningsanläggningar i Australien. Forskningsledaren Mark Anthony Browne och hans team drog slutsatsen att de små plastfibrerna följer med genom reningsanläggningarna och ut i haven.

Man vet ännu inte om de vattenlevande djur som får i sig fibrerna skadas rent fysiskt eller om de påverkas av gifterna i plasten.