Samhälle

FHM presenterar strategi för framtida virusutbrott

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Arkivbild. Foto: Amir Nabizadeh/TT
Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Arkivbild. Foto: Amir Nabizadeh/TT

Hur ska Sverige hantera framtida utbrott av covid-19? I dag presenterar Folkhälsomyndigheten vilka strategier som finns. ”Vi kommer leverera kristallkulan”, har statsepidemiolog Anders Tegnell sagt.

Publicerad

Regeringen har tidigare i sommar gett Folkhälsomyndigheten uppdraget att sia om framtiden och ta fram planer utifrån hur coronapandemin kan tänkas slå framöver i Sverige. I dag ska myndigheten slutredovisa sina resultat, som bland annat ska visa förutsättningarna för att införa regionala regler och rekommendationer vid lokala utbrott.

En delrapport av uppdraget presenterades redan tidigare i somras, där Folkhälsomyndigheten utifrån beräkningsmodeller målade upp tre scenarier över hur pandemin kan tänkas utvecklas framöver – ett där smittspridningen är fortsatt låg och två där den tilltar.

Flera myndigheter

Förutom Folkhälsomyndigheten har uppdraget också genomförts tillsammans med Läkemedelsverket, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens uppdrag har varit att presentera insatser för att stärka förmåga att hantera nya utbrott både för sjukvård och socialtjänst där äldreomsorgen ingår. Som exempel på insats nämns nationella lager med skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial.

"Leverera kristallkulan"

När TT på förra veckans myndighetsgemensamma pressträff frågade om hur länge allmänheten kan tänkas behöva fortsätta förhålla sig till restriktioner hänvisade Anders Tegnell till regeringsuppdraget.

– Vi kommer leverera kristallkulan nästa tisdag när vi levererar underlaget till regeringen, sade statsepidemiologen.

– Det finns all anledning att just nu sitta still i båten och hålla i det här ett tag till. Så att vi inte skapar en ny uppgång och ett stort tryck på sjukvården, fortsatte han.

Uppdraget presenteras tillsammans med socialminister Lena Hallengren (S) och civilminister Lena Micko (S).