Digitalisering

Få myndigheter rapporterar it-problem

Såväl det nya datorviruset Nyetya som Wannacry utnyttjar ett verktyg kallat Eternal blue, som av experter anses ha utvecklats av USA:s underrättelseorgan NSA. Foto: TT
Såväl det nya datorviruset Nyetya som Wannacry utnyttjar ett verktyg kallat Eternal blue, som av experter anses ha utvecklats av USA:s underrättelseorgan NSA. Foto: TT

Få svenska myndigheter rapporterar större it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) trots att det blev obligatoriskt den 1 april förra året, skriver Svenska Dagbladet.

Publicerad

– Drygt 240 omfattas av rapporteringsskyldighet, av dessa har ett 70-tal myndigheter rapporterat in ungefär 200 incidenter, säger Richard Oehme, chef på MSB:s enhet för cybersäkerhet, till SvD.

– Är det sannolikt att de övriga inte haft några incidenter? Det finner vi osannolikt, så frågan är varför man inte har rapporterat. Där måste vi gräva djupare för att hitta orsakerna.

Uppemot 70 procent av Sveriges kommuner arbetar inte systematiskt med informationssäkerhet, uppger MSB.

Läs mer:

Enligt Svenska Dagbladets beräkningar var ett 60-tal av de rapporterade it-incidenterna att betrakta som allvarliga. Det rör sig bland annat om större tekniska fel, virus och trojaner – men även om hackade datorer.