Säkerhet

Experter oense kring hoten mot undervattenskablarna

Foto: Sisgen
Foto: Sisgen

Storbritannien fruktar ryska attacker mot undervattenskablar i Atlanten – och The Times reporter kunde obehindrat ta sig in vid två av landningsplatserna. Experter avfärdar dock hotbilden.

Publicerad

I skuggan av det spända världsläget, med it-attacker från främmande makt, växer oron för sabotage mot de undervattenskablar som länkar samman kontinenterna. Nyligen rapporterade The Times att deras egen reporter obehindrat lyckades kliva in vid två av de anläggningar på landsbygden i Cornwall där fiberoptiska kablar landar. De binder samman Storbritannien med Amerika, Mellanöstern, Indien och Afrika.

Under december kom en rapport från den brittiska tankesmedjan Policy Exchange. Den varnade för att 97 procent av världens kommunikation i fiberoptisk kabel är ”unikt sårbar” för sabotage – antingen från terrorister, eller från Ryssland.

Stuart Peach, Royal Air Force högst rankade officer, har varnat för att Storbritannien måste höja flottans kapacitet för att möta hotet mot kablarna ute till havs. Även generalen pekar ut Ryssland, vars flotta ofta har siktats nära kommunikationskablar i Atlanten

– Tänk er ett scenario där de här kablarna klipps av eller skadas. Det skulle omedelbart, och förmodligen med katastrofala konsekvenser, påverka både vår ekonomi och vårt övriga sätt att leva. Därför måste vi fortsätta att öka våra maritima styrkor – tillsammans med våra allierade – för att matcha Rysslands modernisering av sin flotta, säger Air Chief Marshal Stuart Peach till Telecom Tech News.

Enligt en rapport från Policy Exchange går 97 procent av kommunikationen genom undervattenskablar, och dagligen görs transaktioner motsvarande mer än 80 triljoner kronor. Kablarna är känsliga för sabotage men samtidigt mycket svåra att skydda. En annan fara är att de ”hackas” rent fysiskt, något som var ett problem under Sovjet-eran.

Den brittiske parlamentsledamoten Ashton of Hyde har dock spelat ned faran. Han konstaterar att systemet har ett inbyggt motstånd, med elva landningsplatser för de transatlantiska kablarna. Det finns även amerikanska forskare som avfärdar att Ryssland eller andra länder skulle utgöra något större hot.

– Graden av oro kring att någon skulle sabotera en enstaka kabel eller ett antal kablar är överdriven, säger Nicole Starosielski till Wired.

Hon är professor vid New York University och har ägnat sex år att studera internetkablar för arbetet med sin rapport ”The Undersea Network”.

– Om någon visste hur de här systemen fungerade och om de arrangerade en attack på det rätta sättet så skulle de kunna störa ut hela systemet. Men sannolikheten för att detta skulle hända är väldigt liten. De största bekymren och oron utgör i princip inget hot, säger Nicole Starosielski.

Störningar är i själva verket inte alls något ovanligt, utan de sker med några dagars mellanrum i någon av världens 428 undervattenskablar. En majoritet sker oavsiktligt till följd av jordbävningar, jordskred, samt ankare och båtar. Ett exempel skedde 2007 då vietnamesiska fiskare drog upp 43 kilometer kabel, vilket påverkade landets nät i månader.

Enligt forskaren skulle ett enstaka kabelbrott i Europa eller USA inte få en stor påverkan i och med att trafiken omedelbart leds om. Inte ens om alla kablar i Atlanten kapades skulle det släcka ned nätet i USA – för då skulle trafiken istället ledas över Stilla havet.