Innovation

”ESS – ett hot mot svensk forskning”

Den planerade europeiska forskningsanläggningen ESS i Lund kan få negativ inverkan på svensk forskning. Det skriver Astrid Söderbergh, rektor för Stockholms universitet och Anders Karlhede, lärosätets vice rektor, i en debattartikel.

Publicerad

Kostnaderna för bygge och drift riskerar att tränga undan annan forskning som är viktigare, skriver de i en debattartikel i Sydsvenskan. De vill att forskarvärlden tillfrågas om projektet i en remissrunda innan beslut fattas.

"När det gäller ESS är det högst osäkert om nyttan för forskningen motsvarar kostnaden och riskerna. ESS är snarare ett oerhört dyrt och riskfyllt prestigeprojekt som riskerar ta pengar från mer angelägen forskning", skriver Astrid Söderbergh Widding och Anders Karlhede.

För att minska riskerna kräver de en "realistisk plan för den svenska finansieringen", och ett klargörande av vilka löften "av motköpskaraktär" som gjorts i utbyte mot internationella bidrag. Annars kan hela Sverige som forskningsnation drabbas.

"Risken blir överhängande om regeringen beslutar om byggstart för ESS utan att ha säkerställt bindande avtal när det gäller internationell finansiering för 65 procent av anläggningskostnaden och 90 procent av driftskostnaderna", skriver de i Sydsvenskan.