Digitalisering

Ericssons halvledarpartner sparkar 500

Halvledarbolaget ST-NXP Wireless kommer att minska sin personalstyrka med 500 personer, från dagens 7 500.

Publicerad

Det europeiska halvledarbolaget ST-NXP Wireless, som är på väg att slås samman med Ericsson Mobile Platforms, tänker dra ned antalet anställda med 500. Neddragningen omfattar både anställda och inhyrda medarbetare.

ST-NXP Wireless bildades i somras genom sammanslagningen av radiokretsverksamheterna från fransk-italienska ST respektive nederländska NXP (tidigare Philips halvledardel). ST håller på att köpa ut NXP:s kvarvarande ägarandel på 20 procent i deras gemensamma bolag. I augusti meddelades att även Ericssons mobilplattformar blir del av verksamheten, genom ett hälften-hälftensamarbete mellan Ericsson och ST.

ST-NXP Wireless omsatte motsvarande cirka 5 miljarder kronor under årets tredje kvartal, och utgör därmed cirka en fjärdedel av ST-koncernen.