Innovation

Enström: Kinaaffär okänd för oss

Regeringen kände inte till att FOI och KTH ville sälja potentiellt militär programvara till Kina.

Publicerad

Det säger försvarsminister Karin Enström, som kallade till sig FOI:s chef sedan uppgifterna blivit kända.

Enström reagerade sedan Uppdrag granskning (UG) i SVT rapporterat att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) använder Kungliga tekniska högskolan (KTH) som bulvan för att sälja vidare ett datorprogram, som möjligen kan användas till massförstörelsevapen, till världens största diktatur.

Programmet, Edge, kan beräkna hur flygplan, bomber och missiler påverkas av aerodynamiska krafter.

Regeringen har enligt Enström inte känt till ärendet. Hon fick en försäkran från FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind om att "det inte finns någon substans" i anklagelserna.

TT: Litar du på honom?

– Jag sade att jag ville ha en försäkran, och det har jag fått.

Urban Ahlin, utrikestalesman för Socialdemokraterna, "utgår från att såväl försvars- som utrikesutskottet kommer att kalla generaldirektören för att få klarhet i det här".

Miljöpartiet anmäler Enström och utbildningsminister Jan Björklund till riksdagens konstitutionsutskott (KU).

– Vi måste se om det finns en myndighetsstruktur och en styrning från departement och regering som behöver granskas. Det enda sättet att få reda på det är att anmäla till KU, säger språkröret Åsa Romson.

Enligt UG har FOI, liksom i den kända Saudiaffären, använt en bulvan, i detta fall KTH, för att till synes hålla en diktatur på avstånd. I ett mötesdokument från FOI från 2011 står det: "FOI har för avsikt att låta KTH återlicensiera en begränsad del av Edge med syfte att kunna samarbeta med länder som FOI inte kan eller vill skriva avtal med, till exempel Kina. Detta är förankrat hos gd."

Men gd Jan-Olof Lind hävdar att hans medarbetare missförstått att han beslutat någonting sådant.

UG har också fel, hävdar Lind, i att det ingår en modul för bombfällning i vad som kan säljas via KTH till CAE i Kina, ett institut som styrs av försvarsindustrin där.

– Det saknar substans att den skulle ingå i den begränsade del som KTH har rätt att vidarelicensiera.

Det planerade samarbetet gäller endast grundläggande forskning i aerodynamik enligt Lind.

Den myndighet som granskar vapenexport, Inspektionen för strategiska produkter (ISP), har i princip godkänt delar av Edge för export men reagerar på uppgifterna om bombfällning och Kina.

– Det här är en funktionalitet, konstaterar vi, som kan användas i massförstörelseprogram, kopplat till vapenembargon och militär slutanvändning, säger ISP:s tillförordnade gd Jan-Erik Lövgren till UG.

KTH och FOI lovar utreda om något gått fel men avfärdar att skulle handla om ett bulvanupplägg.

Ett avtalsförslag skickades från KTH till CAE i mars i år. Det har ännu inte undertecknats.