Innovation

En ai-modell ger lika stora utsläpp som fem bilar

Foto: Science Photo Library
Foto: Science Photo Library

Att lära upp en enda ai-modell kan ge upphov till lika stora koldioxidutsläpp som fem bilar gör under sin livstid. Det rapporterar Technology Review.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats.)

Forskare vid University of Massachusetts har beräknat livscykelutsläppen vid upplärning av flera vanliga stora ai-modeller. De upptäckte att processen kan leda till mer än 284 ton koldioxidekvivalenter - nästan fem gånger så mycket som livstidsutsläppen från en genomsnittlig amerikansk bil (inklusive tillverkningen av själva bilen).

– Många av oss har säkert tänkt på det här på en abstrakt och vag nivå. Men siffrorna visar verkligen på problemets omfattning. Varken jag eller andra forskare jag har diskuterat med trodde att miljöpåverkan var så stor, säger den spanska forskaren Carlos Gómez-Rodríguez, som inte var involverad i studien, till Technology Review.

Forskarna har fokuserat på processen när ai-modellen lär sig att hantera mänskligt språk.

Under de senaste två åren har utvecklingen på området passerat flera milstolpar, till exempel inom maskinöversättning. Open AI:s ökända GPT-2-modell har också lyckats med uppgiften att skriva övertygande artiklar om falska nyheter.

Men sådana framsteg har krävt att allt större modeller har tränat på stora dataunderlag. Metoden kräver stor datorkraft - och mycket energi.

Forskarna undersökte fyra modeller som har gjort stora framsteg: Transformer, Elmo, Bert och GPT-2. Varje modell tränades i en dag för att mäta energiåtgången. Därefter räknade forskarna ut den totala energiåtgången för modellens hela träningsprocess och omvandlade siffran till koldioxidutsläpp utifrån den genomsnittliga elmixen i USA.

Minsta möjliga utsläppsnivå

Resultatet visar att kostnaden i form av elanvändning och utsläpp växte proportionellt med modellens storlek. När ytterligare steg togs för att finjustera modellens träffsäkerhet formligen exploderade kostnaden. Och en del sådana finjusteringar kostade mer än vad de smakade i form av förbättrad prestationsförmåga.

Forskarna konstaterar att resultatet ska ses som minsta möjliga utsläppsnivå. Utveckling av nya modeller eller anpassningar av en befintlig modell till nya uppsättningar data kräver betydligt mer träning och finjustering.

– Att lära upp en enskild modell är det minsta arbetet du kan göra, säger Emma Strubell, doktorand vid University of Massachusetts och huvudförfattare till studien.

Sveriges Radio har nyligen rapporterat att internet slukar el och ger upphov till lika stora koldioxidutsläpp som flyget, framför allt på grund av stora serverhallar. En mycket energikrävande aktivitet är utvinning av bitcoin och andra kryptovalutor, vilket Ny Teknik har berättat om flera gånger. Många bitcoin-gruvor finns i Kina, där en stor del av elproduktionen drivs med fossila bränslen. En uppskattning pekar på att bitcoinnätverket orsakade 69 miljoner ton i koldioxidutsläpp 2017, vilket är mer än hela Sverige släppte ut under samma år.