Opinion

”Egen förnybar el för alla hushåll”

DEBATT. ”Även de som är andelsägare i solkraft och vindkraft bör få en skattereduktion för egenproducerad förnybar el”. Så lät det direkt efter valet, men inget har hänt, skriver företrädare för bland annat Hyresgästföreningen och Sveriges konsumeter.

Regeringen slog nyligen fast att den vill ha ”investeringar för 100 procent förnybar energi”. Vi delar denna önskan. Ett viktigt steg på vägen är att låta även de som bor i lägenhet få ett skatteavdrag om de producerar sin egen förnybara el.

Skatteförmånen för förnybar elproduktion omfattar i dag endast villaägare som kan ha egna solceller på taket eller ett litet vindkraftverk på tomten. Genom att införa ett liknande skatteavdrag till dem som äger andelar av solcellsparker eller vindkraftverk kan också de som bor i lägenhet bidra till utbyggnaden av den förnybara elen.

Regeringen vill ha ett helt förnybart energisystem och vill göra det enkelt och lönsamt för människor att delta i energiomställningen. Det är bra, eftersom en bred folklig förankring är en förutsättning för en klimatsmart omställning till ett hållbart energisystem.

I Danmark och Tyskland är det vanligt att hushållen är delägare i vindkraftverk eller solcellsparker. Det har lett till ett starkt stöd för en fortsatt utbyggnad av den förnybara elproduktionen. Men i Sverige är det mindre än en procent av hushållen som äger sin egen elproduktion, merparten i form av andelsägd vindkraft. Och utvecklingen går åt fel håll: År 2009 var 10 procent av vindkraften andelsägd, nu har andelen minskat till under två procent.

För två år sedan kritiserade vi i en debattartikel att den dåvarande regeringen missgynnade de som bor i lägenhet, genom att inte vilja ge ett skatteavdrag till dem som producerar sin egen förnybara el genom att äga andelar i vindkraft eller solkraft.

Socialdemokraternas respons var mycket tydlig i en motion i riksdagen: ”Även de som är andelsägare i solkraft och vindkraft bör få en skattereduktion för egenproducerad förnybar el.” Och direkt efter valet, för ett år sedan, lovade den nya regeringen att utreda detta.

Förslaget stöds inte bara av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, utan också av Vänsterpartiet och av Centerpartiet, där 15 av partiets 22 riksdagsledamöter uttalat sig positivt i en enkät. Det betyder att det finns en bred politisk majoritet för förslaget.

Nu har det gått ett år sedan regeringen tillträdde och det är hög tid att gå från ord till handling. Regeringen bör skyndsamt utreda och lägga fram ett förslag om att alla hushåll, både de i villa och lägenhet, ska få likartade möjligheter att stärka sin ställning på elmarknaden och bidra till energiomställningen.

Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningens Riksförbund

Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund

Linda Burenius Magnusson, vd OX2:s vindkraftskooperativ