Digitalisering

Du googlas före anställning

Byggnadsarbetare Calle Fridén tvingades lägga ner sin blogg 'Utsikt från ett tak'. Arbetsgivare ville inte anställa honom, om han fortsätter berätta om arbetsolyckor och brister i arbetsmiljön. Foto: Michael Melanson
Byggnadsarbetare Calle Fridén tvingades lägga ner sin blogg "Utsikt från ett tak". Arbetsgivare ville inte anställa honom, om han fortsätter berätta om arbetsolyckor och brister i arbetsmiljön. Foto: Michael Melanson

Arbetsgivarna kollar dig på nätet innan du får jobbet. Att blogga om arbetsmiljön kan minska chansen att bli anställd.

Publicerad

<p>Arbetarskydd har ringt runt till arbetsgivare och frågat om vad de kontrollerar inför en anställning. Att googla på nätet är självklart.</p> <p>- Vi googlar de arbetssökande för att se att inte namnet förekommer i något sammanhang som strider mot vår etikpolicy, säger Wäst-Byggs personalchef Bertil Nilsson.</p> <p>Han är övertygad om att Wäst-Bygg inte är det enda byggföretaget som gör så. </p> <p>- Jag har hört av kolleger på andra företag att de också gör det. Jag har googlat så länge jag har haft den här befattningen, men inte gått så på djupet att jag kollat Facebook, säger Bertil Nilsson.</p> <p>Han har varit Wäst-Byggs personalchef i ett år, och det är han som gör den första intervjun med den arbetssökande. Därefter, om det är en vad han kallar het kandidat, kollar han referenser på det gamla vanliga sättet - och googlar.</p> <p>- Hittills har det varit grönt ljus för alla.</p> <p>Men om Bertil Nilsson skulle hitta något som var tveksamt skulle han ta upp det med den arbetssökande vid nästa intervjutillfälle.</p> <p>På byggföretaget Veidekke är Carina Larsson HR-chef. Hon använder de möjligheter som står till buds, för att ta reda på så mycket som möjligt om de arbetssökande. Till skillnad från Bertil Nilsson googlar Carina Larsson inför en intervju.</p> <p>- För att se i vilka sammanhang den arbetssökande finns på nätet. De eventuella frågetecken som kommer fram då kan man sedan ta upp i intervjun.</p>

Arbetarskydd.se: Säkerhetsexpertens fem tips för en säker webb Läs mer på Arbetarskydd.se: Säkerhetsexpertens fem tips för en säker webb