Miljö

Disney sätter upp en miljon solpaneler

Foto: Nearmap
Foto: Nearmap

En miljon solpaneler på 110 hektar stort område kommer att ge 50 megawatt. Ska täcka 25 procent av parkernas behov.

Publicerad

Allt fler stora elkonsumenter väljer att satsa på egna anläggningar som levererar förnybar energi. En av dem är Walt Disney World Resort. De har slagit sig samman med Origis Energy USA för att bygga en solcellsanläggning på 50 megawatt. Den ska förse två av Disneys anläggningar i Florida med ström.

Hela Walt Disney Company har satt som mål att halvera sina koldioxidutsläpp till 2020. Den nya anläggningen, nära Disneys Animal Kingdom, kommer bestå av en miljon solpaneler och täcka omkring 110 hektar. Disney räknar med att projektet kommer bidra till att sänka utsläppen av växthusgaser med 57 000 ton per år. Det motsvarar att man skulle pocka bort 9 300 bilar från vägarna.

Bygget ska inledas om några månader och systemet ska då kopplas ihop med den Musse Pigg-formade solcellsanläggning på 50 megawatt som invigdes för några år sedan. Förhoppningen är att de tillsammans ska täcka 25 procent av energibehovet för Walt Disney World Resort.

Bolaget flaggar även för att anläggningarna ska leve upp till parkernas ekologiska ambition. Avdelningarna Animals, Science and Environment samt Horticulture kommer arbeta för att systemen ska vara vänliga för pollinerare. Anläggningarna ska omges av grönska som utgör ett varierat habitat för insikter – bland annat hotade arter.