Innovation

Deras jord hämtar sin bevattning från luften

Foto: University of Texas
Foto: University of Texas

University of Texas har preparerad sin nya jord med en superabsorberande gel som kan fånga in vatten från luften. Så lite som 100 gram sägs räcka för att bevattna en kvadratmeter av vissa grödor.

Publicerad

Genombrottet kan öppna för odlingar på helt nya landområden. University of Texas har behandlat jord med gel som är så starkt fuktabsorberande att den kan fånga in nog med vatten ur luften för att plantor ska kunna växa.

– De flesta jordar är bra nog för att ge näring till växter – det är vattentillgången som utgör den huvudsakliga begränsande faktorn, och därför ville vi utveckla en mylla som kan samla in vatten från den omgivande luften", säger Fei Zhao på universitetets hemsida.

Ett gram av den preparerade jorden kan dra till sig 3-4 gram vatten. Det sker under den kallare tiden på dygnet när luftfuktigheten är som störst. När solen värmer jorden till en viss temperatur får det gelen att släppa sitt vatten till grödan. Forskarnas polymerhybrid renar dessutom vattnet i processen.

En del av vätan går tillbaka ut i luften, vilket ökar luftfuktigheten och ger mer gynnsamma förhållanden för växtligheten. Enligt forskarna kan allt från 1 kilo och ner till tio gram av jorden räcka för att bevattna en kvadratmeter åkermark, beroende på vilken gröda det handlar om.

Under fyra veckor jämfördes två typer av odlingslådor placerade på lärosätets hustak i Austin. Den ena var fylld med sandig jord och den andra hade jord preparerad med gelen. Efter hela testperioden hade jorden med gel kvar 40 procent av det tillsatta vattnet – detta medan den sandiga jorden var nere på 20 procent redan efter en vecka.

Teamet testade också att så rädisor i de två jordarna. Materialet med gel fick bara en skvätt vatten vid planering för att fukta jorden, och rädisorna överlevde sedan två veckor utan att ytterligare väta tillsattes. Plantorna i den sandiga jorden vattnades ett flertal gånger under de fyra första dagarna, men när tillförseln upphörde så överlevde de bara ytterligare två dagar.

Forskarna tror att teamets gel även skulle kunna användas för att kyla solpaneler och datacenter. Deras arbete är publicerat i ACS Materials Letters.