Säkerhet

Datainspektionen: Förslaget hotar integriteten

Foto: TT
Foto: TT

Datainspektionen varnar för att regeringens förslag på hemlig dataavläsning är integritetskränkande.

Publicerad

Johan Forssell (M) anser däremot att förslaget är otillräckligt och har lagts fram för sent.

Datainspektionen anser att hemlig dataavläsning ingriper i den enskildes personliga integritet, vilket myndigheten tidigare pekat på i ett remissyttrande som avstyrkte utredningsförslaget.

– Enligt vår bedömning bör det endast användas vid allvarliga brott som kan påverka rikets säkerhet såsom terroristbrott, och mycket grov organiserad brottslighet när övriga tvångsmedel inte räcker till, säger Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen är starkt kritisk till att polisen ska kunna ta till tvångsmedel som möjliggör en total kartläggning och övervakning av privatpersoner.

Att den hemliga dataavlyssningen föreslås användas när straffvärdet överstiger två års fängelse är en för låg gräns, anser Agnvall.

Utredningen var klar redan i november 2017 och lagen föreslogs börja gälla den 1 januari i år.

– Det är väldigt talande för den här regeringen att det har dröjt över ett år i en sådan här viktig fråga. I dag hade regeringen också kunnat presentera saker som vore mönsterbrytande för den här gängkriminaliteten, men det gör man inte, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell till TT.

Han välkomnar att förslaget nu läggs fram, men hade gärna sett att regeringen införde visitationszoner för att kunna leta efter vapen och sprängmedel, kraftigt skärpta straff för gängkriminalitet eller slopad straffrabatt.

– Det här är väldigt klent i förhållande till de väldigt allvarliga problem vi har, säger han.