Digitalisering

Dataavlyssning i kampen mot terror

Anders Ygeman Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet
Anders Ygeman Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Regeringen tar nästa steg mot att bekämpa terrorism. Den vill införa hemlig dataavläsning, trots den kritik som väckts mot metoden.

Publicerad

– Det här blir en viktig byggsten för att ge polis och säkerhetspolis verktyg i kampen mot terror, säger inrikesminister Anders Ygeman.

I dag beslutar regeringen att inleda en utredning om att införa hemlig dataavlyssning.

Efter det blodiga terrorattentatet i Paris förra året slöt regeringen en överenskommelse med Allianspartierna om nya strategier mot terrorism. Hemlig dataavläsning var en av de föreslagna åtgärderna.

Att polismyndigheter i praktiken ska tillåtas att använda trojaner och annan teknik för att avlyssna krypterad trafik från telefoner och datorer har dock mötts av hård kritik, från bland andra advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon tror att risken är stor att den personliga integriteten äventyras.

– Integriteten är en absolut nödvändig förutsättning för att kunna utnyttja demokratins rättigheter. Har man inte integritet har man inte längre en demokrati, har Ramberg tidigare sagt till TT.

Inrikesminister Anders Ygeman försvarar metoden.

– Det kommer inte att gå att genomföra en så här genomgripande åtgärd om det saknas kraftfulla skyddsmekanismer för den personliga integriteten, säger han.

Internet är i dag en etablerad kontaktyta för brottsplanering inom och utom Sveriges gränser och förutsättningarna att bekämpa brott har förändrats. Därför är det nödvändigt med hemlig dataavlyssning, enligt Ygeman.

– Den tekniska utvecklingen går snabbt och då är det viktigt att de brottsbekämpande myndigheterna kan hänga med. Blir så inte fallet försvagas våra möjligheter att motarbeta grov brottslighet och terrorism.

Anders Ygeman understryker att det i dag krävs domstolsbeslut för övriga tvångsmedel _ buggning och telefonavlyssning.

– Jag föreställer mig att det kommer att byggas in även i det här fallet, säger han.

Startskottet för utredningen om hemlig dataavläsning har dragit ut på tiden. Det har spekulerats att det berott på oenighet inom regeringen i frågan, men det förnekar inrikesministern.

– Det har varit viktigt att säkerställa både den personliga integriteten och effektiviteten inom de brottsbekämpande myndigheterna. Det är två legitima intressen som måste få plats i utredningsdirektiven, säger Ygeman.

Utredningen ska presenteras den 13 november.