Populärteknik

Därför försvinner strumpor i tvätten

Nu finns en formel för att beräkna sannolikheten för att en strumpa kommer bort i tvättstugan.

Publicerad

Ett av livets stora mysterier är varför strumpor ofta saknas när de ska sorteras efter tvätten.

Professor Stephen Hawkings spekulerar om är att de slukas i spontant skapade svarta hål, skriver tvättmaskintillverkaren Samsung som bekostat en studie om försvunna strumpor som gjorts av en psykolog tillsammans med en statistiker.

Via en undersökning där 2 000 personer deltog kom forskarna fram till att en britt i genomsnitt förlorar 15 strumpor per år i tvätten. Det leder till en kapitalförstöring på motsvarande omkring 20 miljarder kronor per år för hela Storbritannien, skriver The London Economic.

Studien visar även vilka de främsta orsakerna är till att strumporna försvinner. Några exempel är att de ramlar ner bakom värmeelement, tappas under någon möbel eller sorteras in i en tvätthög med fel färg.

Efter sin kartläggning kunde forskarna presentera ”The Sock Loss Formula” som beräknar sannolikheten för att strumpor försvinner i tvätten.

Kortversionen av formeln är (L + C) – (P x A) där L = Tvättens storlek, C = Tvättens komplexitet, P = Inställningen till att tvätta, A = Noggrannhet.

Ju högre värde på beräkningen desto större sannolikhet att någon strumpa försvinner.

Den fullständiga formeln ser ut så här:

(L (p x f) + C (t x s)) – (P x A)

Där beräknas tvättens storlek L  genom att multiplicera antal personer i hushållet (p) med antal tvättar per vecka (f).

Tvättens komplexitet C innefattar antal typer av tvätt (t) som görs per vecka multiplicerat med antal strumpor (s) som tvättas varje vecka.

P är ett siffervärde från 1 till 5 där 1 betyder att den som tvättar har stark motvilja mot det och en 5:a indikerar att personen som tvättar gillar det skarpt.

Siffervärdet för  A bestäms av hur noga kläderna sorteras och tas om hand innan de tvättas.

Anledningen till att Samsung beställt studien är att företaget lanserat en ny tvättmaskin som sägs minska risken för att strumpor försvinner.