Samhälle

Danskar ska få fjärde vaccindos: ”Borde agera”

Danmark ska börja ge en fjärde vaccindos mot covid-19 till särskilt sårbara grupper, enligt hälsominister Magnus Heunicke och Sundhedsstyrelsen.

Publicerad

Hittills har endast en mycket liten grupp danskar, inklusive ett antal artritpatienter, erbjudits en fjärde dos i ett försök att stärka deras försvagade immunförsvar mot coronaviruset. Men i slutet av veckan och i början av nästa vecka kommer fler att erbjudas att vaccinera sig med en fjärde dos.

Danskarna som ska erbjudas en fjärde dos består av cancerpatienter, patienter med immunterapi och personer med immunsjukdom. Gruppen var bland de första som erbjöds en tredje dos.

– De är väl skyddade av den tredje dosen som de fick på hösten och förvintern. Men ser vi något som får oss att tro att vi borde agera, då gör vi det, säger Sundhedsstyrelsens generaldirektör Søren Brostrøm.

Danmark överväger att erbjuda en fjärde dos även till boende på äldreboenden och de allra äldsta.