Populärteknik

Curiositys nya uppdrag på Mars: En sommarresa

Curiosity på Mars. Foto: JPL Caltech
Curiosity på Mars. Foto: JPL Caltech

Marsroboten Curiosity, som sedan 2012 donar runt på den röda planetens yta, har inlett sin sommarresa för att undersöka nya områden där det kan ha funnits förutsättningar för levande mikroskopiska organismer.

Publicerad

Sonden ska tillryggalägga en sträcka på 1,6 kilometer och ta sig till ett område vid det 5 000 meter höga berget Mount Sharp, som den utforskat de senaste sex åren.

Berget består av sedimentlager som byggts upp över lång tid. Varje lager kan ge svar på hur Mars förändrats från att ha varit mer lik jorden – med sjöar och tjockare atmosfär – till den frysta öken planeten är i dag.

Curiositys nästa anhalt är en del av berget som är rik på sulfater, som vanligtvis bildas kring avdunstande vatten, som kan ge svar på klimatförändringar för tre miljarder år sedan.

Roboten har däremot en hel del sand att köra över och den måste undvika att fastna där. Nasas personal styr i coronatider roboten hemifrån och inte från kontoret Jet Propulsion Laboratory i södra Kalifornien. Curiosity beräknas komma fram tidigt i höst, men den skulle också kunna stanna och ta borrprov längs vägen om personalen upptäcker något av slående intresse.