Bygg

"Borde inte vara så stora skillnader"

Många har upprörts över konstruktörsstudien som visade att konstruktörer räknar mycket olika. -Det är oroande och tråkigt, säger Nikolaj Tolstoy på Boverket.

Publicerad

Ny Teknik har tidigare rapporterat om Lundadoktoranden Martin Fröderbergs studie, där 16 konstruktörer skulle utföra samma uppgift utifrån samma underlag. Uppgiften bestod i att dimensionera betongpelare i ett femvåningshus och räkna ut lasten på grundpålarna.

Resultatet visade att konstruktörerna räknade mycket olika. För en och samma pelare skilde det till exempel cirka 1 000 kilonewton mellan lastberäkningarna.

Martin Fröderberg har märkt ett stort intresse för studien efter artikeln i Ny Teknik. Flera personer har hört av sig för att få veta mer.

-Många har sagt att detta är ett problem som de har sett och tycker att det är bra att jag har tagit tag i det. Sedan vill jag poängtera att jag inte har velat jaga fel, utan visa på att man har olika syn på vad som är rätt, säger Martin Fröderberg.

Håkan Sundquist, professor emeritus vid KTH, tycker att skillnaderna mellan konstruktörernas arbete är uppseendeväckande.

-Det borde inte vara så här stora skillnader. Det är en bakläxa för oss som är lärare, att vi inte lär ut ordentligt, säger Håkan Sundquist.

Tillsammans med tre professorskollegor har Håkan Sundquist tidigare framfört kravet på en oberoende teknisk granskning av tredje part, organiserad i offentlig regi, i byggbranschen.  I och med resultaten från Martin Fröderbergs studie tycker Håkan Sundquist att han och professorskollegorna har fått ytterligare stöd för sitt krav.

-Att ha en kontrollansvarig räcker ju inte alls. En kontrollansvarig skulle inte kunna göra en kontroll av den här stommen, en sådan utbildning har inte en sådan person, säger Håkan Sundquist.

Sven Thelandersson, professor vid Lunds universitet, har varit Martin Fröderbergs handledare på konstruktörsstudien. Han tycker att det är bra att studien har skapat debatt.

-Man behöver lyfta upp att man inte kan anförtro den typen av ingenjörsarbete till vem som helst, det måste finnas en viss kompetens, säger han.

Han förespråkar också en tredjepartsgranskning, bland annat för att inte snedvrida konkurrensen bland konstruktionsfirmorna.

-Nuvarande ordning skapar osund konkurrens genom att premiera de som slarvar med kontroll och utförande. Konsultbranschen har svårigheter att sälja kvalitet eftersom beställarna inte alltid förstår vad det är, säger Sven Thelandersson.

Även Torbjörn Granaht, konstruktör på Tyréns, tycker att det behövs en tredjepartsgranskning. Han tror att det kan finnas flera felkällor i Martin Fröderbergs studie, till exempel att konstruktörerna har tolkat uppgiften på olika sätt, men tycker ändå att resultatet är anmärkningsvärt.

-Man märker ju att folk har räknat fel i verkliga livet också, så visst finns det anledning att vara upprörd, säger han.

Nikolaj Tolstoy, utvecklingsledare på Boverket, tycker att det nu finns många signaler som pekar på att åtgärder behövs i Byggsverige. Boverket planerar att förtydliga för kommunernas byggnadsinspektörer vad som ska ingå i en kontrollplan och ett tekniskt samråd.

-Men mycket annat behövs också. Byggnadsinspektörerna, konsulterna, entreprenörerna och beställarna behöver mer utbildning, säger han.

De fyra professorerna har ansökt om pengar från Formas för att ta fram bättre metoder för kvalitetssäkring i projekteringsprocessen. Även ett system för erfarenhetsåterföring, så att byggbranschen kan ta lärdom av misstag som har orsakat olyckor, finns med i ansökan.