Digitalisering

Blodet kan klumpa ihop sig av mobilstrålning

Disper-sionskraft
Disper-sionskraft

Strålningen från vanliga mobiltelefoner kan få blodet att tjockna. Det visar studier gjorda vid Linköpings universitet. Resultatet har väckt livliga och kritiska diskussioner bland forskare över hela världen. Telekomindustrin avvaktar däremot.

Publicerad

Professor Bo Sernelius. Strålningen från vanliga mobiltelefoner kan släppa loss oväntat starka krafter i kroppen. Röda blodkroppar dras till varandra och klumpar ihop sig. Det handlar om så kallade dispersionskrafter, som i den svaga mobiltelefonstrålningen, 850 MHz, blir tio miljarder gånger starkare än normalt. - Om effekten hade ökat med tio gånger hade det inte varit något uppseendeväckande. Men nu blev det tio upphöjt till tio. Det är en etta med 10 nollor bakom, säger Bo Sernelius, som har gjort studien. Han är professor i teoretisk fysik vid Linköpings universitet. Skulle mobiltelefonen därmed kunna ge blodpropp? Det kan Bo Sernelius inte svara på, han är ingen medicinare. Och några medicinska experiment har inte gjorts, men det är något han efterlyser. Hans studier är enbart teoretiska och bygger på modellkalkyleringar av vad som händer med två röda blodkroppar när de utsätts för mik-rovågsstrålning. Resultaten har just publicerats i den vetenskapliga tidskriften PCCP, Physical Chemistry Chemical Physics. På direkt uppmaning av redaktionen där. PCCP ges ut av det brittiska kungliga kemistsamfundet och ägs av 13 europeiska kemistorganisationer, däribland Svenska Kemistsamfundet. Artikeln har väckt uppseende - och kritik - bland andra forskare, både i Sverige och utomlands. Somliga avfärdar hans beräkningar helt och anser att de inte har något med vare sig celler eller mobiltelefoner att göra. Kjell Hansson Mild, professor vid Arbetslivsinstitutet i Umeå, uttrycker sig mildare: - Jag tror inte att man kan dra någ-ra större växlar på det här pappret. Det måste stötas och blötas ordentligt i vetenskapliga kretsar först, säger han. Kjell Hansson Mild har forskat i flera decennier på elektromagnetiska fälts effekter på människor och djur. Bo Sernelius håller med om att det är en mycket enkel beräkningsmodell han skapat. Och han poängterar att resultatet inte ska ses som ett bevis på att mobiltelefoner är farliga. - Det visar bara att det kan finnas effekter som man inte känt till tidigare. På mobiltillverkaren Ericsson vill man inte kommentera enskilda rapporter i det här ämnet. Peter Olofsson, informatör, säger bara att man håller sig informerad och hänvisar till Ericssons egen sajt om mobiltelefoner och hälsoeffekter. Mats Holme, vd för MTB, Mobiltelefonbranschen, säger att studien inte visar ens på någon misstänkt hälsorisk. - Men vi tittar på alla teorier och studier, man måste utesluta alla hälsorisker. Vi ser Världshälsoorganisationens forskning kring mobiltelefonerna som det viktigaste att engagera sig i. Men Sernelius resultat kan säkert vara ett uppslag för vidare forskning.