Populärteknik

Bilen hämtar dricksvattnet från luften

Bilens luftkonditionering kan producera upp till två liter vatten per timme. Foto: Ford Media
Bilens luftkonditionering kan producera upp till två liter vatten per timme. Foto: Ford Media

Tekniker vid Ford har utvecklat ett system som tar till vara det kondenserade vattnet från bilens luftkonditionering.

Publicerad

När man en varm dag parkerat sin bil kan man ibland upptäcka en stor vattenpöl under bilen. Det är fukten i luften som kondenserats till vatten i bilens luftkonditioneringssystem och runnit ut på marken.

Nu har teknikern Doug Martin och en kollega vid Ford i USA utvecklat detta fenomen till en anläggning som i stället tar till vara spillvattnet från luftkonditioneringen. Efter filtrering och rening sparas vattnet i en tank och kan sedan tappas av från en kran bredvid förarsätet, skriver New Atlas.

I tester har systemet som döpts till "On-the-Go H2O" kunnat producera upp till 1,9 liter i timmen.

Vid sidan av att ge vatten i bilen tror Doug Martin att anläggningen kan användas i exempelvis utvecklingsländer för att rena vatten.