Populärteknik

Bilder från rymden ger svar om jorden

Bilder från asteroiden Ryugu, som passerar jorden på omkring 234 miljoner kilometers avstånd, kan ge svar på hur jorden uppstod.

Publicerad

Forskare har nu analyserat bilder från den japanska rymdsonden Hayabusa2.

Den japanska rymdsonden Hayabusa2 skickades ut 2014 för att undersöka asteroiden Ryugu. Förhoppningen var att få svar på hur den skapats och hur ytan på asteroiden ser ut. Det kan i sin tur ge nya ledtrådar till hur planeter skapas. Och nu kommer ett första svar.

Forskare som studerat bilderna säger att asteroiden något oväntat är täckt av två sorters stenar, mörka och kantiga och ljusa och släta.

– Det visar att Ryugu är en produkt av någon sorts våldsam process, säger Ralf Jaumann vid det tyska rymdcentret DLR, som studerat bilderna och är huvudförfattare till en artikel som publiceras i tidskriften Science.

Primitiv materia

Vilken sorts händelse som skapat asteroiden är fortfarande oklart. Ryugu kan ha skapats när två större kroppar kolliderade, varefter asteroiden bröts loss från en av dem. Eller så har Ryugu någon gång träffats av en annan himlakropp, vilket skapat olika temperaturer och tryck inne i asteroiden, vilket lett till två olika sorters materia.

Bilderna har gett forskarna en första inblick i materians ursprungliga geologiska kontext och hur den exponerats för temperaturskillnader i rymden.

– Det här är primitiv materia, det är den allra första materian från solens nebulosa, säger Jaumann och syftar på det gigantiska moln av gaser och grus som gav upphov till vårt solsystems planeter och alla andra himlakroppar som nu kretsar runt solen.

– Vi vet inte hur planeter har skapats från allra första början. Och för att förstå det måste vi titta på små himlakroppar, dessa primitiva kroppar, som befinner sig i ett mycket tidigt stadium i sin evolution, för att förstå de första tio till hundra miljoner åren av planeternas uppkomst.

Kan rädda jorden

Det finns ytterligare ett skäl att undersöka Ryugu, som har en diameter på omkring 900 meter.

Asteroiden passerar jorden på behörigt avstånd och är inte i farozonen att kollidera med jorden. Men andra asteroider kan komma i vår planets väg, och studier av Ryugu kan ge oss nyttiga kunskaper i hur dessa rymdstenar fungerar och hur människan i framtiden ska kunna styra undan en eventuellt hotande asteroid.

Hayabusa2 _ ungefär lika stor som ett normalstort kylskåp _ nådde Ryugu vid midsommar förra året. Sonden ska nu återvända till jorden, och beräknas landa under nästa år. Med sig ska den då ha prover från Ryugus yta, som ska analyseras och förhoppningsvis ge svar på fler frågor om liv och universum.