Opinion

Banverket: Tunneln är inte alls onödig

Tunnelgenombrottet tidigare i år. Foto: Staffan Andersson/Banverket
Tunnelgenombrottet tidigare i år. Foto: Staffan Andersson/Banverket
Tunneltåget fraktar cementelement till tunnelväggarna. Foto: Ulf Angberg/Banverket
Tunneltåget fraktar cementelement till tunnelväggarna. Foto: Ulf Angberg/Banverket
Birgitta Hellgren, regionchef Banverket
Birgitta Hellgren, regionchef Banverket

Tunneln genom Hallandsås innebär ett både rejält och reellt tillskott i kapaciteten efter västkusten. Den är inte alls onödig som Ny Teknik påstår, skriver Birgitta Hellgren på Banverket i ett inlägg.

Det är inte korrekt, som påstås i Ny Teknik, att tunneln skulle vara onödig fram till dess att det är dubbelspår också inne i Helsingborg. Det finns nämligen redan ett dubbelt spårsystem som kan utnyttjas fullt ut när Hallandsåstunneln är klar.

Det skriver Birgitta Hellgren , Banverket, som ett svar på Ny Tekniks artikel "Därför är tunneln onödig - till 2030."

Hallandsås är idag den svåraste flaskhalsen för järnvägstrafiken i södra Sverige. Bara fyra tåg i timmen kan köras på det slingrande enda spåret över åsen. På grund av stigningarna får godstågen dessutom bara vara hälften så långa och tunga som på övriga västkusten.

När tunneln genom åsen blir klar ökar kapaciteten upp till 24 tåg i timmen och godstågen kan då köra med full längd och last.

Är då denna kapacitetsökning meningslös - som hävdas i en artikel i Ny Teknik 19/11 - eftersom det fortfarande är enkelspår i centrala Helsingborg? Svaret är nej. Förbättringen vid Hallandsås ger i sig en påtaglig ökning av järnvägskapaciteten efter hela västkusten.

Tvärtemot vad som påstås i artikeln i Ny Teknik finns redan idag ett dubbelt spårsystem söder om Hallandsås. Genomgående godståg kommer att köra den kortaste vägen, nämligen banan Ängelholm-Åstorp-Svalöv och kommer därför aldrig in på enkelspåret i Helsingborg.

Detta parallella spår till Västkustbanan kan utnyttjas fullt ut först när flaskhalsen Hallandsås är klar.

Även för persontrafiken via Helsingborg betyder Hallandsåstunneln en viss kapacitetshöjning, om än mindre än för godset. Risken för störningar och förseningar i trafiken minskar påtagligt, samtidigt som restiderna kortas när tågen kan köra i 200 km/h istället för 80.

Visst blir det ännu bättre den dag vi även kan bygga dubbelspår inne i Helsingborg. Men nyttan av tunneln i Hallandsås uppnås oberoende av detta. Att vi inte har möjlighet att göra allt samtidigt anser vi vore ett dåligt skäl att inte bygga klart tunneln i Hallandsås.

Birgitta Hellgren
Regional direktör Banverket