Digitalisering

Bahnhof stryper trafikdata till polisen

Polisen oroas över Banhofs planer på att strypa tillgången till data. Foto: TT
Polisen oroas över Banhofs planer på att strypa tillgången till data. Foto: TT

Internetoperatören Bahnhof vill kraftigt begränsa polisens tillgång till uppgifter om privatpersoners trafikdata. Planerna oroar polisen, som ska granska det nya systemet.

Publicerad

Bahnhofs planer är ytterligare ett inspel i debatten kring datalagring där bolaget och dess vd Jon Karlung har varit en öppet aktiv motståndare till de svenska reglerna.

Bahnhof kommer bara att spara de uppgifter som lagen kräver, till exempel om vem som haft en viss ip-adress vid ett visst tillfälle, i ett särskilt system och radera all liknande information i de övriga datorsystemen.

– Effekten blir att när polisen med stöd av inhämtningslagen begär in uppgifter så kommer de inte att få det, om det inte gäller allvarlig brottslighet, säger Jon Karlung.

Metoden ska också hindra att andra myndigheter, till exempel Skatteverket, får tillgång till information om bolagets kunder.

– Det är alldeles för lätt att begära ut datalagrade uppgifter och information från operatörerna på ett slentrianmässigt sätt. Motmedlet är att man isolerar de uppgifter som man måste lagra. Vi har rådgjort med vår jurist som säger att det fungerar och är ganska exakt i linje med vad EU-domstolen sade i sitt domslut förra året.

Systemet planeras vara på plats i början av sommaren och Jon Karlung tror att fler operatörer kommer att följa Bahnhofs exempel. Men planerna oroar polisen.

– Som det beskrivs låter det i mina öron som ett sätt att försöka kringgå lagstiftarens avsikter. Det faktiska resultatet blir att man försvårar polisens arbete, säger Sören Clerton, polisöverintendent vid polisens nationella operativa avdelning och expert i förre rikspolischefen Sten Heckschers utredning om datalagring och integritet.

– Det här är så klart oroande. Vi får granska det både tekniskt och juridiskt och se om det är i samklang med den svenska lagstiftningen.