Digitalisering

Årtiondet då sociala medier tog över

Foto: TT
Foto: TT

Vi gick in i 2010-talet med en seg telefon och kanske Facebook och kommer ut med en superdator i fickformat och en rad olika konton att underhålla.

Publicerad

– Vi lever med sociala medier snarare än använder dem, säger Beata Jungselius, doktor i tillämpad it, som har forskat på hur vi använder sociala medier.

I början av 2010-talet var sociala medier något man ägnade sig åt aktivt och avgränsat. Man tog en bild, redigerade den och lade ut.

– I dag är det delvis mer passivt, vi funderar på hur vi ska redigera en bild och när vi ska lägga ut. Sociala medier är något vi förhåller oss till även när vi inte använder dem.

Små mediehus

Beata Jungselius beskriver det som att många blivit sina egna små mediehus med flera olika plattformar.

– Man tänker på när man ska lägga ut något för att få bäst effekt och nå flest och sprider sina inlägg på olika plattformar vid olika tidpunkter.

Vad vi delar i sociala medier har också förändrats. I början av 2010-talet lade folk ut bilder ganska urskiljningslöst, bara för att det gick. Bilder på mat eller från gymmet var populärt. I dag är vi mer restriktiva.

– I början delade folk allt möjligt – hela sig från samma konto. Nu är det ofta mer uppdelat, man kanske har ett särskilt konto för sin matlagning eller någon särskild renovering.

Sociala medier gav oss möjligheten, inte bara att välja vilken bild vi ger av oss själva utan också vilken information vi tar till oss. Vi kan själva organisera och personalisera våra egna informationsströmmar.

– Det gör att vi riskerar att inte få lika många gemensamma samtal, inte samma slumpvisa diskussioner med oliktänkande, säger Jan Nolin, professor vid Högskolan i Borås.

En brytpunkt

Några som vill att vi håller oss till våra grupper är de stora sociala medierna. 2010-talet blev en brytpunkt. Plattformar som gått med förlust i flera år tvingades att hitta sätt att gå med vinst. Lösningen blev att slå mynt av information de hade om användarna.

– Man talar om övervakningsekonomi, att sälja reklam genom att övervaka människor. För att kunna ge träffsäkra prognoser behöver man kunna urskilja grupper, deras behov och hur de reagerar. Man har detaljerade idéer om vad som är optimalt när man vänder sig till de här grupperna, förklarar Jan Nolin.

Han pekar också på en oroväckande vändning som sociala medier tagit under andra halvan av 2010-talet.

– Sociala medier har blivit fokus för propagandaaktörer. Det började redan 2010 med IS som var enormt skickliga. 2015 kom ryssarna in och var omedelbart ännu skickligare. De är framför allt intresserade av att gå in i viktiga stater och ytterligare polarisera och försvaga.

Dramatisk framtid

Och om 2010-talet var dramatiskt och medförde stora förändringar, tror Jan Nolin att det finns risk för att 2020-talet blir ännu mer dramatiskt. Dels på grund av den tekniska utvecklingen med bland annat robotteknologi, 3D-teknik och genteknologi i kombination med it, men också för att utvecklingen hänger ihop med klimatet. Allt större serverparker drar allt mer energi.

– Klimatet hänger över allt. It-utvecklingen galopperar på som om jordens resurser är oändliga. De neddragningar som gjorts på andra områden skadas av datamining.

Fakta: Då kom plattformarna vi använder

Facebook grundades 2004. 2006 öppnades plattformen för alla över 13 år med en giltig mejladress.

Youtube öppnades den 14 februari 2005.

Twitter kom 2006.

Instagram lanserades i oktober 2010.

Snapchat lanserade 2011.

Tiktok släpptes 2016.