Populärteknik

Är klotblixtar en form av kall fusion?

TEKNIKFRÅGAN. I Ny Tekniks spalt Teknikfrågan är det ni läsare som frågar och svarar på intrikata frågor. Kan du besvara frågan om klotblixtar och kall fusion?

Publicerad

Fråga: Jag följer med största intresse allt som rör LENR (Low energy nuclear reactions, en form av kall fusion) och har en fundering kring klot- eller kulblixtar. Miljön vid ett åskväder med starka elektromagnetiska fält skulle kunna omvandla protoner till neutroner som fångas in av andra atomer och bildar isotoper som faller sönder. Kan detta vara en form av LENR?

Stig Andersson

Vet du svaret eller har du nya intrikata frågor? Maila till teknikfragan@nyteknik.se eller svara i kommentarspalten nedan. Det är ni, kära läsare, som både frågar och svarar i Teknikfrågan.