Samhälle

Anders Tegnell: 8 000–20 000 döda inte orimligt

Anders Tegnell, statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten. Foto: Pontus Lundahl/TT
Anders Tegnell, statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten. Foto: Pontus Lundahl/TT

Uppskattningen att mellan 8 000 och 20 000 svenskar kan komma att dö av coronaviruset är inte helt orimlig. Det säger statsepidemiologen Anders Tegnell till TT med förbehållet att antalet döda helt kommer att bero på hur väl vi lyckas skydda våra äldre. Något som Sverige inte har varit särskilt bra på hittills.

Publicerad

Det var i gårdagens Aktuellt i SVT som Tom Britton, professor i matematisk statistik, och Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi, presenterade beräkningar som visar att mellan 8 000 och 20 000 svenskar kan komma att dö tillföljd av coronaviruset.

De båda professorerna hade räknat var för sig, men kommit fram till ett liknande resultat båda två.

– Jag önskar att jag kunde säga 10 000, men jag skulle nog säga 10 000 eller 8 000 upp till 20 000, sade Tom Britton i tv-studion.

Tom Britton har jämfört Folkhälsomyndighetens bedömning av hur många i Stockholms län som beräknades vara smittade för omkring tre veckor sedan med hur många som har avlidit i dag, eftersom det ofta tar så lång tid innan en smittad person avlider. Tom Brittons slutsats är att dödligheten ligger på ungefär 0,4 procent.

Jämför länder

Uno Wennergren, å sin sida, har bland annat undersökt andra länders dödstal och jämfört med hur långt de kommit i smittspridningen, vilka som kan förväntas smittas med viruset, och den svenska sjukvårdens kapacitet att ta hand om dem som blir allvarligt sjuka.

– Om vi betedde oss som vi gjorde tidigare med full smittspridning, då hamnar vi någonstans på 20 000-40 000 som sannolikt avlider. Men i dag med kanske 50 procent som kommer bli smittade, då är min bedömning 10 000-20 000, sade Wennergren.

Rätt – i teorin

Statsepidemiologen Anders Tegnell säger att beräkningarna mycket väl kan stämma – i teorin.

– De har säkert rätt på en teoretisk nivå och vad vi sett hittills är det nog inte helt fel. Men allt står och faller på vår förmåga att hindra att den här smittan kommer in på våra äldreboenden. Om den är kvar på samma nivå som nu, att det smittar ganska mycket på äldreboenden, då stämmer det nog tyvärr, även om jag skulle tro att det ligger närmare de nedre nivåerna än de övre med tanke på hur långt vi har kommit och hur många döda vi har i dag. Men givet hur mycket arbete som pågår på äldreboendena och att vi vet att det finns en del brister, borde det rimligen gå att minska denna smittspridning, säger han.

Sköra äldre

Är det ens möjligt att skydda de äldre, nästan alla andra länder har ju också smitta på äldreboenden?

– Men vi har ovanligt höga dödstal, framför allt jämfört med våra grannländer. Om det är oundvikligt vet vi inte, men uppenbart finns det saker som kan bli bättre. Det är vår förhoppning i alla fall, säger Tegnell.

Medelåldern i den svenska äldrevården är hög, man måste ju nästan vara döende för att få en plats. Har det betydelse?

– Det tror jag är helt relevant. Äldreboenden i Sverige sticker ut.

Tom Britton räknar med en dödlighet på 0,4 procent, vad säger du om det?

– Det låter högt, om man menar hela populationen. En del av våra modelleringar talar för att det är väldigt många man inte ser, att det finns ett stort mörkertal, så jag skulle nog ligga lite lågt med det.