Digitalisering

Äkta 4g kommer först 2011

Många inom mobilbranschen påpekar att Telias nya 4g-nät egentligen inte är 4g. Och nu är siktet inställt på att få den "äkta" 4g-standarden klar i mars 2011.

Publicerad

De nya snabba näten med lte-teknik som Telia blev först i världen att lansera i december, kallas oftast för 4g-nät.

Det kan förefalla naturligt eftersom det rör sig om en helt ny radioteknik – i grunden kallas den för ofdm – på samma sätt som klivet från 2g till 3g innebar ett steg från gsm till wcdma.

Men standardiseringsorganet 3GPP menar att äkta 4g egentligen är den version av organets specifikationer som kallas Release 10.

Och nu ser den ut att spikas i mars 2011.

”R10 är riktig 4g enligt min mening”, säger Adrian Scrase, ansvarig för partnersamarbeten på 3GPP till nyhetstjänsten Total Telecom, men medger samtidigt att det kan vara av akademiskt intresse.

Att äkta 4g kommer först då beror bland annat på att FN:s radioorgan ITU-R i sin definition av 4g – "IMT Advanced" – kräver topphastigheter på en gigabit/s, vilket Ericsson demonstrerade vid mobilmässan i Barcelona.

Tekniken som klarar det, och som finns i Release 10, kallas Lte Advanced, och innefattar bland annat samtidig användning av flera frekvensband.

I3GPP:sden kommande 4g-standarden kommer även en avancerad version av Wimax att finnas med. Cdma-världens 4g-kandidat, Umb, är dock nedlagd sedan 2008.

De nuvarande lte-näten använder enligt Total Telecom ”Release 8” från mars 2008, medan ”Release 9” spikades i december 2009.

I Release 9 ingår bland annat specifikationer för mycket små basstationer i hemmiljö, så kallade femtoceller, samt standarden IMB för ”broadcast”-sändningar till mobiler, exempelvis för tv.

- - - -

Anm. Ny Teknik kommer att fortsätta kalla dagens lte-nät för 4g-nät eftersom det redan etablerats som begrepp och eftersom det framstår som naturligt i och med övergången till nya radionät.