Innovation

Åke Bergman blir bas för Swetox

Åke Bergman. Foto: Eva Dalin
Åke Bergman. Foto: Eva Dalin

Professor Åke Bergman från Stockholms universitet blir chef för det nya forskningscentrumet Swetox i Astra Zenecas gamla anläggning i Södertälje.

Publicerad

Elva universitet står bakom satsningen på det nya centrumet, där forskning och utbildning inom toxikologi ska äga rum. Tanken är att svensk toxikologi ska stärkas långsiktigt och att utvecklingen mot ett kemikaliesäkert samhälle ska ledas från centrumet.

– Min ambition är att Sverige ska etablera en världsledande tvärvetenskaplig forskning och utveckling inom området toxikologiskt relaterade vetenskaper. Kemikaliefrågorna är mer komplexa än någonsin. Därför behövs ett kraftfullt Swetox, säger Åke Bergman i ett pressmeddelande.

Åke Bergman är en av världens ledande forskare inom miljökemi och miljörelaterad toxikologi och har tidigare utsetts av FN till koordinator för en internationell toxikologisk expertgrupp.

Forskningen inom Swetox kommer att inriktas mot verkningsmekanismer, utveckling av nya testmetoder, exponering och riskbedömning. En grupp på sju personer har redan börjat jobba på centrumet.

Förutom forskning ska Swetox även starta en forskarskola för att knyta samman universitetens toxikologiutbildningar, samt bedriva uppdragsverksamhet på begäran av företag som behöver få riskbedömningar utförda.

Fyra finansiärer bidrar till starten av Swetox: Karolinska institutet, forskningsrådet Formas, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Stockholms läns landsting.

De kemikalier som Swetox kommer att ägna sig åt handlar om allt från industrikemikalier och bekämpningsmedel till läkemedel, kosmetika och livsmedelstillsatser.