Digitalisering

Advokatsamfundet kritiserar utredning om datalagring

Anne Ramberg, generalsekreterare i Svenska Advokatsamfundet, riktar skarp kritik mot datalagringsutredningen. Foto: TT
Anne Ramberg, generalsekreterare i Svenska Advokatsamfundet, riktar skarp kritik mot datalagringsutredningen. Foto: TT

Advokatsamfundets Anne Ramberg sågar Sten Heckschers utredning om den svenska datalagringslagstiftningen. Argumenten om nyttan övertygar inte, menar hon.

Publicerad

Förre rikspolischefen Sten Heckscher har i det närmaste haft polisens intresse för ögonen när han utrett de svenska reglerna kring lagringen av operatörernas kommunikationsuppgifter. Det anser Anne Ramberg, generalsekreterare i Svenska Advokatsamfundet, i ett remissvar till regeringen.

”Advokatsamfundet finner att Datalagringsutredningen endast haft ett begränsat intresse av den personliga integriteten och hur allmänheten upplever övervakningen /.../ utredningen framstår som en partsinlaga för de polisiära intressena”, skriver hon.

Ramberg menar också att Heckscher varken presenterar övertygande bevis eller sådan argumentation för nyttan med datalagringen.

Det finns exempelvis inga statistikuppgifter i utredningen om att fler brott klarats upp eller förhindrats genom att polisen kan hämta ut trafikdata från operatörerna. Istället förlitar man sig på påståenden, uppger hon.

Anne Ramberg anser att de svenska reglerna går längre än de EU-regler som EU-domstolen förkastade i april 2014. Hon föreslår att lagen ändras på flera punkter.

  • Operatörerna bör inte få lagra uppgifterna i länder utanför EU
  • Undantag för lagringsskyldigheten bör införas för anslutningar som omfattas av sekretess, tystnadsplikt eller meddelarskydd.
  • Beslut om inhämtning i underrättelseverksamheten bör fattas av ett oberoende organ, och inte av myndigheternas egen personal.
  • Ooperatörer bör få undantag för sin tystnadsplikt så att de kan rapportera fall av obehörig inhämtning till tillsynsmyndigheten Siun.

Om medborgarna ständigt känner sig övervakade av myndigheterna - genom att uppgifter om deras kommunikation sparas i stor omfattning - riskerar de sluta använda elektroniska tjänster, betonar Anne Ramberg.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!