Innovation

Addsecure: ”Iot har störst betydelse”

Tre frågor om säkerhetsteknik till Olav Raaen, marknadschef på Addsecure.

Publicerad

Hur har ny teknik förändrat er verksamhet de senaste åren?

– Addsecure har sin traditionella hemvist inom larmkommunikation. En stor del av vår verksamhet nu är inriktad på säkra kommunikationslösningar inom sakernas internet.

Vilken typ av ny teknik har haft störst betydelse för er?

– Vårt affärsområde inom säkra kommunikationslösningar för internet of things har ju tillkommit under de senaste tre åren och därmed får man väl säga att utvecklingen inom iot är det som haft störst betydelse för oss.

Kan ni ge ett konkret exempel på en ny tjänst/lösning som ny teknik möjliggjort de senaste åren?

– I Addsecures tjänst för iot-kommunikation har vi möjlighet att erbjuda funktionalitet i form av provisionering, konfiguration, administration och övervakning. Vi sänker tröskeln för företag att exploatera de möjligheter som en uppkopplad verksamhet ger utan att öka exponeringen för de latenta risker det skulle kunna innebära.