Digitalisering

34 ministrar hoppas att e-tjänster engagerar

Minskat avstånd mellan medborgare och regeringar, och lättare att flytta inom Europa. Det är vad EU hoppas att e-förvaltning ska leda till.

Publicerad

– Det ska vara enkelt att studera i Stockholm, arbeta i London, pensionera sig i Italien och använda alla de möjligheter som den inre marknaden kan erbjuda, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Han beskriver en av de tre centrala punkterna – ökad rörlighet – som EU vill uppnå genom e-förvaltning. Punkterna finns i endeklaration som 34 ministrar undertecknadevid en EU-konferens i Malmö i på torsdagen.

De två andra är att medborgare och företag ska få ökat inflytande genom e-förvaltning samt att e-förvaltningen ska göra myndigheters och regeringars arbete effektivare och samtidigt en mindre börda för medborgarna.

Ett av de konkreta uppdrag som de 34 ministrarna nu ger EU-kommissionen är att se till att e-legitimation fungerar över gränserna.

När det gäller inflytandet hoppas Mats Odell att människor ska känna sig mer delaktiga genom bra e-förvaltning.

– Det finns ett gap mellan medborgare och regeringar i dag, och vi tror att vi kan minska det gapet och göra det lättare för människor att ta del av den demokratiska utvecklingen, säger han.

I deklarationen inbjuds privata aktörer att delta i utformningen av moderna och intuitiva e-tjänster. Och Mats Odell tar Facebook som exempel på nättjänster som kan användas inom e-förvaltning. Själv finns han dock ännu inte på Facebook, rapporterar Internet World.

En som också tror på ökad delaktighet från medborgare är USA:s nya Sverige-ambassadör, Matthew Barzun, som själv lyckats extremt väl med att engagera människor, först i mediasajten Cnet och sedan i Obamas presidentkampanj.

– I ordet e-förvaltning brukar ”e” stå för elektronisk eller teknikrelaterad förvaltning. Jag vill utmana genom att istället låta det stå för engagemang,säger Matthew Barzun, som var en av talarna på konferensen.

Receptet, anser han, är att inte trycka ut information utan att så många små frön så att några kan bära frukt. Att odla i stället för att jaga.

Sverige bättre på e-förvaltning

Idag finns 95 procent av alla offentliga tjänster tillgängliga via internet, jämfört med 75 procent 2007. Det tar Sverige från sjunde till femte plats inom EU. De svenska e-tjänsterna är dessutom de tredje mest utvecklade inom EU. Det framgår studien Benchmark measurements of European egovernement services, utförd av Capgemini på uppdrag av EU-kommissionen.